home > Zastupitelstvo > Termíny jednání ZMO

Termíny ZMO na rok 2018

Termíny jednání ZMO Střekov na rok 2018:

Leden

25. 1.

čtvrtek

16.00 hodin

Duben

12. 4.

čtvrtek

16.00 hodin

Mimořádné jednání

31. 5.

čtvrtek

16.00 hodin

Červen

21. 6.

čtvrtek

16.00 hodin

Září

20. 9.

čtvrtek

15.00 hodin

Ustavující zasedání pro funkční období 2018 - 2022*

1. 11.

čtvrtek

čas bude stanoven

Prosinec

13. 12.

čtvrtek

15.00 hodin

* pravděpodobný termín! Podle § 91 zákona o obcích svolává ustavující zasedání zastupitelstva obce dosavadní starosta (případně místostarosta) tak, aby se konalo do 15 dnů ode dne uplynutí zákonné lhůty pro podání návrhu soudu na neplatnost voleb nebo hlasování. K jeho svolání však může přistoupit až poté, kdy lhůta pro podání návrhu soudu na neplatnost voleb nebo hlasování již marně uplynula. Lhůta pro podání návrhu na neplatnost voleb nebo hlasování je 10 dní a počíná ode dne následujícího po dni vyhlášení výsledků voleb Státní volební komisí.​


POZVÁNKA

Pozvánka na 29. jednání ZMO Střekov