Oprava nátěru železničního mostu

Při rekonstrukci železničního svršku došlo k úpravám výrazně snižující hluk (pryžové podložky mezi díly podlah, penefolové podložky pod podkladnice, podložky z recyklátů pod pojistné úhelníky a pod podlahy).

Součástí rekonstrukce vodovodu je také odstranění betonového přístřešku na pravém břehu, kde byl umístěn elektrorozvaděč a pohon šoupat vodovodu.

Součástí rekonstrukce je také odstranění zbylých částí lávky na levé straně mostu ve směru od Střekova.

Oprava betonových částí mostu se předpokládá až v roce 2016, v letošním roce by se měl zpracovat projekt rekonstrukce.

Předpokládaný termín dokončení prací je červen 2015.

Jménem realizační firmy se omlouváme za zvýšenou prašnost v okolí po dobu opravy. 

MO Střekov, SŽDC, SČVK