Besedy

Beseda s občany na téma "parkoviště Tolstého"

12.06.2015 Dne 20.5.2015 se v objektu bývalých jeslí Kubelíkova 1231/1, Ústí nad Labem – Střekov konala beseda s občany MO Střekov, kde byli místostarostou MO Střekov Ing. arch. Jiřím Němečkem informováni o možné úpravě řešení parkování v ulici Tolstého, o základních termínech a nákladech investice.

Po kliknutí na název článku si můžete prohlédnout prezentaci, která byla na besedě přednesena.

Chystané kroky k možné úpravě parkování:
1/ odstranění zábradlí – realizováno
2/ ověření kolmého stání ve stávající odbočce ul. Tolstého pro 20 os.aut (projekt z roku 2009) dle současných norem namísto šikmého stání pro 9 os.aut – červen 2015
3/ projednání v Komisi pro územní plán a v Komisi pro životní prostředí Rady Města ÚL – červen 2015
5/ obstarání všech potřebných dokladů (inženýrské sítě + dotčené orgány státní správy) – červenec/září 2015
6/ podání žádosti o vydání územního rozhodnutí – září/říjen 2015
7/ vydání územního rozhodnutí – říjen/listopad 2015
8/ získání dotace od Magistrátu ÚL – říjen 2015
9/ výběrové řízení na dodavatele – říjen 2015
10/ realizace – listopad 2015/květen 2016
 

Beseda s občany na téma "parkování na Novosedlickém náměstí"

12.06.2015 Dne 3.6.2015 se v objektu bývalých jeslí Kubelíkova 1231/1, Ústí nad Labem – Střekov konala veřejná beseda, kde se s občany řešilo rozšiřování parkovacích míst na Novosedlickém náměstí. Prezentace se ujal pan Ing. arch. Jiří Němeček, který měl připravené návrhy úprav. Reálná varianta vychází z prezentace „D“. Bohužel kvůli nízké účasti občanů byla vedena pouze krátká diskuze. Pozemek 1148/44 k.ú. Střekov je ve vlastnictví SVJ Kojetická 2. V případě zájmu občanů, budou možná další jednání.