home > Úřad městského obvodu > Hlášení zápachu > Monitoring zápachu 2021

Monitoring zápachu 2021

Společnost ODOUR s.r.o. provádí v současné době v rámci projektu "Technologické zdroje znečišťování ovzduší - Sledování emisí pachových látek na stávajících zdrojích" monitoring v areálu bývalé Setuzy.

Monitoring probíhá tak, že v blízkosti zdroje zápachu je nainstalována meteostanice, která snímá meteodata a odesílá je v krátkých intervalech ke zpracování.

V případě pachové epizody je veřejností prostřednictvím online dotazníku stížnost registrována přes mobilní aplikaci. Systém aktuální meteodata (směr a sílu větru, tlak apod.) a emise zápachu na zdrojích vyhodnotí v návaznosti na místo stížnosti a automaticky odešle stěžovateli odpověď o oprávněnosti stížnosti.

Systém kontinuálně sleduje meteorologická data a vyhodnocuje rozptyl emisí pachu např. z komínů zdroje. Vlečka zápachu se každých 15 minut přepočítává.

Žádáme tímto občany o spolupráci formou zapojení se do monitoringu zápachu pomocí systému AirQ, který je velice jednoduchý a hlášení probíhá formou vyplnění krátkého dotazníku.

Informační leták k systému si můžete stáhnout zde: Info leták AirQ Střekov

Nebo si naskenujte QR kód aplikace:

Tento monitoring bude mít MO Střekov k dispozici po dobu července, srpna a září 2021, společnost ODOUR nám jej poskytla bezplatně v rámci uvedeného projektu.


Aby mohla být stížnost řádně vyhodnocena, není možné, aby občané vyplňovali jiná, než aktuální data! Systém jiná data neumí vyhodnotit zpětně.

Chyby, které nesmíte udělat:

  • Pokud napíšete „ Páchlo to celý den, až se nám chtělo zvracet… „ systém si s tím neví rady. V aplikaci můžete vyjádřit intenzitu zápachu v kolonce „jak silný Vám zápach připadal (a namačkat velmi silný).
  • Pokud zadáte informaci z jiného místa, než se zápach vyskytoval, systém to vyhodnotí tak, že musí najít zdroj zápachu v místě, kde se vyskytujete v okamžiku, kdy stížnost píšete a potom bude výsledek zkreslený. Obdobně je to s časem odeslání stížnosti.
  • Také musíte vždy zadat hodnotu od kdy, do kdy jste zápach cítili. Systém porovná toto období se směrem a sílou větru (vlečkou zápachu), aby mohl vyhodnotit, zda v daném období jste se vyskytovali ve „vlečce“ zápachu, či nikoliv. Podle toho potom systém vyhodnotí, zda se jedná o uvedený podnik, či má hledat jiný zdroj zápachu.