home > Úřad městského obvodu > Nabídky nájmu nemovitostí > Komerční

Komerční

Nájem prostor Kamenná 1431/3, UL-Střekov o velikosti 784,93 m2
Nabízíme k nájmu dvoupodlažní objekt na adrese Kamenná 1431/3, UL-Střekov, na pozemkové parcele č. 3241/98 o velikosti 721 m2 v k.ú. Střekov,

s možností nájmu objektu jako celku, stejně jako jeho jednotlivých sekcí, označených na připojeném schématu písmeny A (214,15 m2), B (205,80 m2) a C (190,15 m2).

Kontaktujte pracovníky odboru správy obecního majetku viz. sekce Kontakty

Mapa

Foto

Půdorys 1.N.P., Sekce A

Půdorys 1.N.P., Sekce B,C

Půdorys 2.N.P., Sekce A


Nájem prostor Kubelíkova 1598, UL-Střekov o velikosti 735,67 m2
Nabízíme k nájmu prostory dvoupodlažního objektu na adrese Kubelíkova 1231/1, UL-Střekov, na pozemkové parcele č. 1598 o velikosti 517 m2 v k.ú. Střekov,

Kontaktujte pracovníky odboru správy obecního majetku viz. sekce Kontakty

Mapa

Foto

Půdorys 1.N.P.

Půdorys 2.N.P.