home > Úřad městského obvodu > Nabídky nájmu nemovitostí > Parkovací stání

Parkovací stání

Parkovací stání
Nabízíme nájem pozemku p.p.č. 2287/1 v k.ú. Střekov, ul. Pionýrů za účelem umístění vozidel.
Cena nájmu za m2/rok:
při pronájmu 1 místa jednomu nájemci ve výši 220,--Kč/m2/rok + platná sazba DPH,
při pronájmu 2 míst jednomu nájemci ve výši 270,--Kč/m2/rok + platná sazba DPH,
při pronájmu 3 a více míst jednomu nájemci ve výši 320,--Kč/m2/rok + platná sazba DPH,
při pronájmu 1 místa jednomu nájemci, který se prokáže průkazem ZTP nebo ZTP/P ve výši 110,--Kč/m2/rok + platná sazba DPH.

 

 

Volná parkovací stání