Skok na obsah
Mapa serveruTisk stránkyNapište nám

Vítání občánků

Vážené maminky, vážení tatínkové,

chcete-li se s Vaším dítětem zařadit do slavnostního ceremoniálu Vítání občánků, vyplňte prosím žádost, kterou najdete v odkazu níže. Řádně vyplněnou žádost odevzdejte do podatelny na ÚMO Střekov (přízemí, dv. č. 11) nebo elektronicky na adresu podatelna.strekov@mag-ul.cz.

TERMÍNY KONÁNÍ VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ V ROCE 2018

11. 6. 2018    (žádosti podávejte nejpozději do 21. 5.)

17. 9. 2018    (žádosti podávejte nejpozději do 27. 8.)

10. 12. 2018  (žádosti podávejte nejpozději do 19. 11.)

O přesném termínu konání ceremoniálu budete informováni písemnou pozvánkou.

Ceremoniál se koná v zasedací místnosti na adrese Žukovova 15, 400 03 Ústí nad Labem (budova pošty u parku T. G. Masaryka).

UPOZORNĚNÍ PRO MAMINKY:  Je-li dítě přihlašované do ceremoniálu zároveň Vaším prvorozeným, a v době porodu jste měla trvalé bydliště v MO Střekov, nezapomeňte zároveň podat také přihlášku do projektu Podpora rodiny s prvorozeným dítětem, kterou najdete zde.

V případě potřeby můžete kontaktovat Mgr. Romanu Pfefferovou – kulturní referent, tel. 475 273 919, e-mail: romana.pfefferova@mag-ul.cz.

Žádost o zařazení do akce Vítání občánků

Pravidla pro zařazení do ceremoniálu Vítání občánků

FOTOGALERIE