Skok na obsah
Mapa serveruTisk stránkyNapište nám

Informace a ankety

Vážení a milí spoluobčané,
představujeme Vám náš střekovský čtvrtletník. Ve zpravodaji najdete informace o událostech v našem městském obvodě, kalendář akcí, představí se Vám spolky, které v našem obvodě působí, významní zaměstnavatelé, školská zařízení, bude zde prostor pro představení osobností mající vztah k našemu obvodu. Pravidelné okénko do historie bude samozřejmostí. Hlavním cílem je však zapojit Vás aktivně do rozhodování o místě, kde žijete.
- Eva Outlá, starostka

Máte talent psát články, příspěvky, podělit se o své příběhy spojené s životem na Střekově nebo jedné z částí celého obvodu?

Pojďte spoluvytvářet obsah střekovských novin. Máme zájem o Vaše nápady, příběhy, plány minulé i budoucí, prostě vše, co je zajímavé a váže se k tomuto místu. Vaše postřehy, tipy, příspěvky a zájem oceníme, dejte nám to vědět na email nebo si s námi domluvte schůzku: .

Nabízíme práci na DPP: roznáška radničního periodika

Odměna 1 Kč za výtisk. Roznáška probíhá ve všech částech Městského obvodu Ústí nad Labem – Střekov, tzn. Střekov a Nová Ves, Brná, Církvice, Sebuzín, Kojetice, Olešnice, Svádov a Budov u Svádova. Roznášku je možné provést ve všech, nebo jen ve vybraných částech městského obvodu dle osobní domluvy. Termín nejbližší roznášky: v týdnu 9. – 13. 10. 2017. Práce je vhodná i pro studenty, seniory, maminky na mateřské dovolené apod. Pro více informací kontaktujte Mgr. Hanu Štrymplovou, vedoucí správního odboru ÚMO Střekov, tel. 727 936 345 nebo 475 273 923.

ANKETY

1. Jak se vám žije na Střekově, co myslíte, že městský obvod potřebuje?

Odpovězte nám, prosím, na tuto otázku do 31. 08. 2017 na email: nebo na podatelnu úřadu.

2. Líbí se Vám název radničních novin "Střekovinky"? Nebo se Vám zamlouvá raději některý z následujících?

Střekovák
Střekováček
Střekovské listy
Střekovské noviny
Střekoviny
Střekovský zpravodaj
nebo máte tip na vlastní, originální název?

Napište nám odpověď s názvem nebo zašlete vlastní. Každý nový název odměníme! Vlastní návrhy zasílejte na adresu: do 31. 8. 2017.

ZÁKLADNÍ INFORMACE O NOVINÁCH

Střekovinky. Informační zpravodaj Městského obvodu Ústí nad Labem – Střekov, www.strekov.cz. Vychází čtyřikrát ročně. Zdarma. Náklad 6 700 ks výtisků.

Vydavatel: Statutární město Ústí nad Labem, Městský obvod Ústí nad Labem – Střekov, Národního odboje 794/15, 400 03 Ústí nad Labem, IČO: 815 31.

Redakční rada: Mgr. Ondřej Kůs, Ing. arch. Jiří Němeček, Mgr. Martin Krsek, Mgr. Eva Železná, Mgr. Kateřina Chalašová, Mgr. Romana Pfefferová, Mgr. Hana Melzerová, MBA.

E-mail: .

Grafické zpracování: Les kanců.

Tisk: Ústecké tiskárny, s.r.o.

Do schránek v Městském obvodě Ústí nad Labem – Střekov distribuuje Česká pošta, s. p. K dispozici i na podatelně Úřadu městského obvodu Ústí nad Labem – Střekov.

Evidenční číslo: MK ČR E 12938.