Skok na obsah
Mapa serveruTisk stránkyNapište nám

Poskytování individuálních dotací na kulturní, volnočasové a sportovní akce

Od 30. 5. 2017 se čerpání individuálních dotací na kulturní, volnočasové a sportovní aktivity řídí novými Pravidly pro poskytování individuální dotace z rozpočtu Statutárního města Ústí nad Labem – městského obvodu Ústí nad Labem – Střekov na kulturní, volnočasové a sportovní aktivity.

Termíny pro podávání žádostí o individuální dotaci v roce 2018:

Na základě usnesení RMO Střekov č. 155/2017 ze dne 22. 8. 2017 oznamujeme stanovení termínů pro podávání žádostí o individuální dotaci na kulturní, volnočasové a sportovní aktivity (akce) konané v roce 2018:

pro I. pololetí od 1. 10. do 30. 11. 2017

pro II. pololetí od 1. 4. do 31. 5. 2018

Formulář žádosti naleznete níže. Žádost se všemi náležitostmi dle "Pravidel" dodejte na ÚMO Střekov pouze v uvedených termínech.

Důležitá upozornění pro pořadatele akcí:

Oznámení o konání akce prosím podejte nejméně 30 dnů před konáním akce na podatelnu úřadu MO Střekov.

Nařízení Ústeckého kraje č. 7/2003 o požární ochraně při akcích, kterých se účastní větší počet osob. Nařízení najdete zde: http://www.kr-ustecky.cz/VismoOnline_ActionScripts/File.ashx?id_org=450018&id_dokumenty=1669451.

Obecně závazná vyhláška č. 1/2013 Statutárního města Ústí nad Labem, taktéž o požární ochraně, kterou nejdete zde: http://www.usti-nad-labem.cz/files/ozv_1-2013.pdf.

Obecně závazná vyhláška č. 1/2017 Statutárního města Ústí nad Labem o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství - vyhláška je zde. Žádost o výjimku z OZV č. 1/2017 o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství najdete zde: http://www.usti-nad-labem.cz/cz/uredni-portal/obcan/potrebuji-si-vyridit/zadost-vyjimku-z-ozv-c-1-2017.html (nebo na www.usti-nad-labem.cz v sekci Správa města → vyhlášky města → pod OZV č. 1/2017 nebo v sekci Občan → potřebuji si vyřídit → ostatní). Žadatel o výjimku z OZV č. 1/2017 podává žádost na úřadu příslušného městského obvodu (dle místa konání akce), a to v dostatečném časovém předstihu, minimálně 30 dní před dnem konání akce. Úřad příslušného městského obvodu bezodkladně předá žádost o výjimku z OZV č. 1/2017 spolu se svým vyjádřením Magistrátu města Ústí nad Labem, kde je o výjimce rozhodováno na nejbližším zasedání Rady města Ústí nad Labem.

ZPRÁVA O ZAJIŠTĚNÍ PODMÍNEK POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI PŘI KONÁNÍ AKCE, KTERÉ SE ZÚČASTNÍ VĚTŠÍ POČET OSOB

MINISTERSTVO KULTURY ČR PODPOŘÍ PROJEKTY K VÝZNAMNÝM VÝROČÍM ROKU 2018 - GRANTY/STIPENDIA - ČTĚTE ZDE

Formuláře ke stažení:

Pravidla pro poskytování individuální dotace z rozpočtu Statutárního města Ústí nad Labem – městského obvodu Ústí nad Labem – Střekov na kulturní, volnočasové a sportovní aktivity

Žádost o poskytnutí individuální dotace na kulturní, volnočasové a sportovní aktivity

Žádost o udělení souhlasu pro užití znaku

Vzor veřejnoprávní smlouvy

Vyúčtování individuální dotace na kulturní, volnočasové a sportovní aktivity

Pravidla pro poskytování individuální dotace z rozpočtu Statutárního města Ústí nad Labem – městského obvodu Ústí nad Labem – Střekov na kulturní, volnočasové a sportovní aktivity včetně příloh - soubor zip.

Oznámení o konání akce