7. Komunitní plán péče ORP Ústecko

7. Komunitní plán péče ORP Ústecko
11.11.2022
Tvorba nového komunitního plánu péče postoupila do fáze procesu konzultací a připomínkování. Připomínkovací dotazník můžete vyplňovat do 30. 11. 2022.

Tvorba nového komunitního plánu péče (7. KPP) postoupila do fáze procesu konzultací a připomínkování. Více informací naleznete v níže uvedených dokumentech:

V termínu od 15. do 30. 11. 2022 bude návrh 7. KPP k dispozici v tištěné podobě spolu s připomínkovacími formuláři.

Vyplněné připomínkovací formuláře můžete odevzdávat na podatelně ÚMO Střekov (Národního odboje 15) nebo zasílat přímo na adresu: Magistrát města Ústí nad Labem, Velká Hradební 8, 401 00 Ústí nad Labem, Odbor sociálních služeb.