home > Úřad městského obvodu > Radniční zpravodaj

Informace o Střekovinkách

Máte talent psát články, příspěvky, podělit se o své příběhy spojené s životem na Střekově nebo jedné z částí celého obvodu?

Pojďte spoluvytvářet obsah střekovských novin. Máme zájem o Vaše nápady, příběhy, plány minulé i budoucí, prostě vše, co je zajímavé a váže se k tomuto místu. Vaše postřehy, tipy, příspěvky a zájem oceníme, dejte nám to vědět na email nebo si s námi domluvte schůzku: redakce.strekov@mag-ul.cz.

Základní informace

Pravidla pro vydávání zpravodaje Městského obvodu Ústí nad Labem - Střekov

Statut redakční rady zpravodaje Městského obvodu Ústí nad Labem - Střekov

Střekovinky, periodický tisk územního samosprávného celku. Informační zpravodaj Městského obvodu Ústí nad Labem – Střekov, www.strekov.cz. Vychází pětkrát ročně. Zdarma. Náklad 6 700 ks výtisků. Vydavatel: Statutární město Ústí nad Labem, Městský obvod Ústí nad Labem – Střekov, Národního odboje 794/15, 400 03 Ústí nad Labem, IČO: 815 31.

Redakční rada: PhDr. Jitka Stuchlíková (redaktorka), Mgr. Aleša Kymličková, Mgr. Hana Melzerová, MBA., Mgr. Romana Pfefferová, Mgr. Eva Železná.

Evidenční číslo: MK ČR E 12938

E-mail: redakce.strekov@mag-ul.cz.

Grafické zpracování: Studio Forte, s.r.o.

Tisk: Ústecké tiskárny, s.r.o.

Do schránek domácností v Městském obvodě Ústí nad Labem – Střekov doručuje Česká pošta, s. p.