home > Úřad městského obvodu > Radniční zpravodaj

Informace a ankety

Máte talent psát články, příspěvky, podělit se o své příběhy spojené s životem na Střekově nebo jedné z částí celého obvodu?

Pojďte spoluvytvářet obsah střekovských novin. Máme zájem o Vaše nápady, příběhy, plány minulé i budoucí, prostě vše, co je zajímavé a váže se k tomuto místu. Vaše postřehy, tipy, příspěvky a zájem oceníme, dejte nám to vědět na email nebo si s námi domluvte schůzku: redakce.strekov@mag-ul.cz.

Nabízíme práci na DPP: roznáška radničního periodika

Odměna 1 Kč za výtisk. Roznáška probíhá ve všech částech Městského obvodu Ústí nad Labem – Střekov, tzn. Střekov a Nová Ves, Brná, Církvice, Sebuzín, Kojetice, Olešnice, Svádov a Budov u Svádova. Roznášku je možné provést ve všech, nebo jen ve vybraných částech městského obvodu dle osobní domluvy. Práce je vhodná i pro studenty, seniory, maminky na mateřské dovolené apod. Pro více informací kontaktujte podatelnu ÚMO Střekov, tel. 475 273 910.

Základní informace

Pravidla pro vydávání zpravodaje Městského obvodu Ústí nad Labem - Střekov

Statut redakční rady zpravodaje Městského obvodu Ústí nad Labem - Střekov

Střekovinky, periodický tisk územního samosprávného celku. Informační zpravodaj Městského obvodu Ústí nad Labem – Střekov, www.strekov.cz. Vychází pětkrát ročně. Zdarma. Náklad 6 700 ks výtisků. Vydavatel: Statutární město Ústí nad Labem, Městský obvod Ústí nad Labem – Střekov, Národního odboje 794/15, 400 03 Ústí nad Labem, IČO: 815 31.

Redakční rada: PhDr. Jitka Stuchlíková (redaktorka), Mgr. Eva Železná, Mgr. Romana Pfefferová, Mgr. Hana Melzerová, MBA.

Evidenční číslo: MK ČR E 12938

E-mail: redakce.strekov@mag-ul.cz.

Grafické zpracování: Les kanců a MgA. Michaela Klihavcová.

Tisk: Ústecké tiskárny, s.r.o.

Do schránek domácností v Městském obvodě Ústí nad Labem – Střekov doručuje Česká pošta, s. p.

Zpravodaj je k dispozici i na těchto místech: podatelna úřadu MO Střekov, úřadu MO Severní Terasa, úřadu MO Neštěmice a úřadu MO Město, Informační středisko města Ústí nad Labem, Knihkupectví Pod věží, Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem (vědecká a lidová část), Cefé Nádražka, Dětský domov Ústí nad Labem – Střekov, Káva u řezníka