home > Úřad městského obvodu > Radniční zpravodaj

Informace o Střekovinkách

Máte talent psát články? Chcete se podělit o své příběhy spojené s životem na Střekově nebo jedné z částí celého obvodu?

Pojďte spoluvytvářet obsah střekovských novin. Máme zájem o Vaše nápady, příběhy, plány minulé i budoucí, prostě vše, co je zajímavé a váže se k tomuto místu. Vaše postřehy, tipy, příspěvky a zájem oceníme, dejte nám to vědět na email redakce.strekov@mag-ul.cz.


Všechna vydání Střekovinek najdete zde.

Tištěné radniční noviny najdete i na těchto místech:
 • Úřad MO Střekov (Národního odboje 15)
 • Budova pošty Střekov (Žukovova 15)
 • Káva u řezníka (Žukovova 76)
 • Poliklinika Střekov (Novosedlické nám. 1)
 • ZdravCentrum Tajchner (Varšavská 14)
 • Hostinec U Koruny ve Svádově (Sokolovská 42)
 • Country hospoda Nová Ves (Nová Ves 21)
 • Restaurace U Kapličky Brná (U Točny 24)
 • Potraviny Libor Koubec Brná (Sebuzínská 129)
 • Jednota Sebuzín (Sebuzín 152)
 • Restaurace Malířský koutek (Malířský koutek 5)
 • Veterinární klinika (Střekovské nábřeží 29)
 • Café Nádražka (Zanádraží)
 • Cyklocentrum Zanádraží (Přístavní 3)
 • Informační středisko ÚL (Mírové nám. 1)
 • TopPrinting (Masarykova 1)
 • Severočeská vědecká knihovna - vědecká část (Velká hradební 49)
 • Severočeská vědecká knihovna - lidová část (Winstona Churchilla 3)
 • Podatelna úřadu MO Severní Terasa (Stavbařů 2)
 • Podatelna úřadu MO Neštěmice (U Radnice 229)
 • Podatelna úřadu MO Město (Velká hradební 8A)
 • Koupaliště Brná (v letních měsících)

Nechodí vám Střekovinky do schránky?

Pokud vám opakovaně nechodí raniční noviny do poštovní schránky, nahlaste nám problém s distribucí na e-mail redakce.strekov@mag-ul.cz.


Základní informace

Pravidla pro vydávání zpravodaje Městského obvodu Ústí nad Labem - Střekov

Statut redakční rady zpravodaje Městského obvodu Ústí nad Labem - Střekov

Střekovinky, periodický tisk územního samosprávného celku. Informační zpravodaj Městského obvodu Ústí nad Labem – Střekov, www.strekov.cz. Vychází pětkrát ročně. Zdarma. Náklad 6 700 ks výtisků. Vydavatel: Statutární město Ústí nad Labem, Městský obvod Ústí nad Labem – Střekov, Národního odboje 794/15, 400 03 Ústí nad Labem, IČO: 815 31.

Redakční rada: PhDr. Jitka Stuchlíková (redaktorka), Mgr. Aleša Kymličková, Mgr. Hana Melzerová, MBA., Mgr. Romana Pfefferová, Mgr. Eva Železná.

Evidenční číslo: MK ČR E 12938

E-mail: redakce.strekov@mag-ul.cz.

Zpracování a distribuce: Růžolící chrochtík s. r. o.