home > Úřad městského obvodu > Radniční zpravodaj

Informace a ankety

Vážení a milí spoluobčané,
představujeme Vám náš střekovský čtvrtletník. Ve zpravodaji najdete informace o událostech v našem městském obvodě, kalendář akcí, představí se Vám spolky, které v našem obvodě působí, významní zaměstnavatelé, školská zařízení, bude zde prostor pro představení osobností mající vztah k našemu obvodu. Pravidelné okénko do historie bude samozřejmostí. Hlavním cílem je však zapojit Vás aktivně do rozhodování o místě, kde žijete.
- Eva Outlá, starostka

Máte talent psát články, příspěvky, podělit se o své příběhy spojené s životem na Střekově nebo jedné z částí celého obvodu?

Pojďte spoluvytvářet obsah střekovských novin. Máme zájem o Vaše nápady, příběhy, plány minulé i budoucí, prostě vše, co je zajímavé a váže se k tomuto místu. Vaše postřehy, tipy, příspěvky a zájem oceníme, dejte nám to vědět na email nebo si s námi domluvte schůzku: redakce.strekov@mag-ul.cz.

Nabízíme práci na DPP: roznáška radničního periodika

Odměna 1 Kč za výtisk. Roznáška probíhá ve všech částech Městského obvodu Ústí nad Labem – Střekov, tzn. Střekov a Nová Ves, Brná, Církvice, Sebuzín, Kojetice, Olešnice, Svádov a Budov u Svádova. Roznášku je možné provést ve všech, nebo jen ve vybraných částech městského obvodu dle osobní domluvy. Termín nejbližší roznášky: v týdnu 9. – 13. 10. 2017. Práce je vhodná i pro studenty, seniory, maminky na mateřské dovolené apod. Pro více informací kontaktujte Mgr. Hanu Štrymplovou, vedoucí správního odboru ÚMO Střekov, tel. 727 936 345 nebo 475 273 923.

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Pravidla pro vydávání zpravodaje Městského obvodu Ústí nad Labem - Střekov

Statut redakční rady zpravodaje Městského obvodu Ústí nad Labem - Střekov

Střekovinky, periodický tisk územního samosprávného celku. Informační zpravodaj Městského obvodu Ústí nad Labem – Střekov, www.strekov.cz. Vychází pětkrát ročně. Zdarma. Náklad 6 700 ks výtisků. Vydavatel: Statutární město Ústí nad Labem, Městský obvod Ústí nad Labem – Střekov, Národního odboje 794/15, 400 03 Ústí nad Labem, IČO: 815 31.

Redakční rada: Jiří Škoda (redaktor), Ing. arch. Jiří Němeček, Mgr. Martin Krsek, Mgr. Eva Železná, Mgr. Kateřina Chalašová, Mgr. Romana Pfefferová, Mgr. Hana Melzerová, MBA.

Evidenční číslo: MK ČR E 12938

E-mail: redakce.strekov@mag-ul.cz.

Grafické zpracování: Les kanců a MgA. Michaela Klihavcová.

Tisk: Ústecké tiskárny, s.r.o.

Do schránek domácností v Městském obvodě Ústí nad Labem – Střekov doručuje Česká pošta, s. p.

Zpravodaj je k dispozici i na těchto místech: podatelna úřadu MO Střekov, úřadu MO Severní Terasa, úřadu MO Neštěmice a úřadu MO Město, Informační středisko města Ústí nad Labem, Knihkupectví Pod věží, Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem (vědecká a lidová část), Cefé Nádražka, Dětský domov Ústí nad Labem – Střekov, Káva u řezníka