home > Úřad městského obvodu > Formuláře ke stažení

Formuláře ke stažení

Oznámení - shromáždění, akce:

Pobyty - ohlašovna obyvatel:

Individuální dotace:

Občanské obřady:

Stavební řízení, kácení dřevin, zvláštní užívání veřejného prostranství (VP):

Správa obecního majetku:

Poplatky: