Formuláře ke stažení

Oznámení - shromáždění, ohňostroje:

Pobyty - ohlašovna obyvatel:

Individuální dotace:

Občanské obřady:

Stavební řízení, kácení dřevin, zvláštní užívání veřejného prostranství (VP):

Žádost je nutné doručit Úřadu MO Střekov nejpozději 20 pracovních dnů před datem zahájení akce! V opačném případě nemusí být žádosti vyhověno.

Správa obecního majetku:

Poplatky: