home > Zastupitelstvo > Termíny jednání ZMO

Termíny ZMO na rok 2018

Leden 25. 1. čtvrtek 16.00 hodin
Duben 12. 4. čtvrtek 16.00 hodin
Květen (mimořádné jednání) 31. 5. čtvrtek 16.00 hodin
Červen 21. 6. čtvrtek 16.00 hodin
Září 20. 9. čtvrtek 15.00 hodin
Ustavující zasedání pro funkční období 2018 - 2022* 1. 11. čtvrtek 15.00 hodin
Prosinec 13. 12. čtvrtek 15.00 hodin

* pravděpodobný termín! Podle § 91 zákona o obcích svolává ustavující zasedání zastupitelstva obce dosavadní starosta (případně místostarosta) tak, aby se konalo do 15 dnů ode dne uplynutí zákonné lhůty pro podání návrhu soudu na neplatnost voleb nebo hlasování. K jeho svolání však může přistoupit až poté, kdy lhůta pro podání návrhu soudu na neplatnost voleb nebo hlasování již marně uplynula. Lhůta pro podání návrhu na neplatnost voleb nebo hlasování je 10 dní a počíná ode dne následujícího po dni vyhlášení výsledků voleb Státní volební komisí.