home > Zastupitelstvo > Termíny zasedání ZMO

Termíny zasedání ZMO

Funkční období 2022 - 2026:

2022

I. zasedání zastupitelstva (tzv. ustavující) říjen 19. 10. 2022
II. zasedání zastupitelstva prosinec 14. 12. 2022