home > Úřad městského obvodu > Občanské obřady

Občanské obřady

Úřad městského obvodu Střekov nabízí občanům žijícím v našem městském obvodě „občanské obřady“, které zahrnují:

Vítání občánků a projekt Podpora rodiny s prvorozeným dítětem

Gratulace k životnímu jubileu (narozeniny, svatby)

Vyřízení Vašich žádostí a slavnostní ceremoniály nepodléhají žádným poplatkům.

V případě potřeby nebo pro další informace kontaktujte:

Mgr. Romanu Pfefferovou - kulturní referent, tel. 475 273 919, e-mail: romana.pfefferova@mag-ul.cz

Mgr. Hanu Štrymplovou - vedoucí správního odboru, tel.: 475 273 923, e-mail: hana.strymplova@mag-ul.cz.