home > Úřad městského obvodu > Občanské obřady

Občanské obřady

Úřad městského obvodu Střekov nabízí občanům s trvalým bydlištěm na Střekově „občanské obřady“, které zahrnují:

Vítání občánků a projekt Podpora rodiny s prvorozeným dítětem
Gratulace k životnímu jubileu (narozeniny, svatby)

Vyřízení Vašich žádostí a slavnostní ceremoniály nepodléhají žádným poplatkům.

V případě potřeby nebo pro další informace kontaktujte:

Mgr. Romanu Pfefferovou, tel. 475 273 919, e-mail: romana.pfefferova@mag-ul.cz