Stipendium starosty MO Střekov

Městský obvod Střekov každoročně oceňuje studenty a absolventy Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, a to formou peněžitého daru (stipendia). Přiznání tohoto daru probíhá v souladu s usnesením Rady MO č. 014/16 z 9. 2. 2016. Stipendium se uděluje výhradně za studentskou práci s tematikou vztahující se ke správnímu území Městského obvodu Střekov.

Níže si můžete prohlédnout práce, jejichž autorům bylo uděleno stipendium starosty MO Střekov.

Oceněné bakalářské a diplomové práce

2020

Diplomová práce "Ekologie včely zednice rohaté Osmia cornuta (Megachilidae) v městském prostředí (Ústí nad Labem)", autorka Ing. Klára Karnollová

2019

Bakalářská práce "Hlenky (Myxomycota) v údolí potoka Rytina u Sebuzína", autorka Bc. Lucie Frišová

2018

Diplomová práce "Image Činoherního studia města Ústí nad Labem", autorka Ing. Veronika Rehušová

2016

Diplomová práce "Zhodnocení vývoje ovocných sadů v údolí řeky Labe (oblast Sebuzínska)", autorka: Ing. Hana Tobiášová