home > Úřad městského obvodu > Agendy úřadu

Úsek tajemníka

  • Provádí administrativní a sekretářské práce pro vedení MO a ÚMO,
  • Zabezpečují přípravu konání jednání RMO a ZMO, včetně porad a ostatních jednání vedoucích pracovníků,
  • Zabezpečují vedení centrální evidence stížností, petic a žádostí o poskytnutí informací,
  • Zabezpečují administrativu spojenou s přijímáním stížností občanů a organizací,
  • Zabezpečují zveřejňování informací na úřední desce ÚMO, včetně elektronické ÚD.

Petice, stížnosti - petice.doc