home > Úřad městského obvodu > Struktura úřadu

Vedení úřadu

PETR VINŠ
starosta
e-mail: petr.vins@mag-ul.cz

tel.: 475 273 928; kancelář č. 208; 2. patro

Mgr. PAVEL PETERKA
1. místostarosta
e-mail: pavel.peterka@mag-ul.cz

tel.: 475 273 939; kancelář č. 207; 2. patro

Mgr. ALEŠA KYMLIČKOVÁ
2. místostarostka
e-mail: alesa.kymlickova@mag-ul.cz
tel.: 475 273 939; kancelář č. 207; 2. patro

 

Ing. Mgr. KAMIL DOMINIK SLAPNIČKA
tajemník
e-mail: kamil.slapnicka@mag-ul.cz
tel.: 475 273 932; kancelář č. 211; 2. patro

 

Sekretariát vedení:

JANA VLADYKOVÁ
e-mail: jana.vladykova@mag-ul.cz

HANA PŘIBYLOVÁ
e-mail: hana.pribylova@mag-ul.cz

tel.: 475 273 926; kancelář č. 206, 2. patro

 

  • Provádí administrativní a sekretářské práce pro vedení MO a ÚMO,
  • Zabezpečují přípravu konání jednání RMO a ZMO, včetně porad a ostatních jednání vedoucích pracovníků,
  • Zabezpečují vedení centrální evidence stížností, petic a žádostí o poskytnutí informací,
  • Zabezpečují administrativu spojenou s přijímáním stížností občanů a organizací,
  • Zabezpečují zveřejňování informací na úřední desce ÚMO, včetně elektronické ÚD.

Petice, stížnosti - petice.doc