Odpady

Poplatek za komunální odpad

Od 1. 1. 2023 platí Obecně závazná vyhláška č. 3/2022 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství na území města Ústí nad Labem (dále jen „vyhláška“ a „poplatek“).

Poplatek pro rok 2023 jsou povinni uhradit fyzické osoby přihlášené v obci Ústí nad Labem (ÚL) a vlastníci nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášena žádná fyzická osoba a která je umístěna na území ÚL.

Výše poplatku 

  • 720 Kč na osobu/kalendářní rok
  • 360 Kč občané od 65 let věku včetně na osobu/kalendářní rok
  • 720 Kč za nemovitost/kalendářní rok (týká se fyzických i právnických osob) zahrnující byt, rodinný dům, nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není hlášená žádná fyzická osoba a která je umístěná na území statutárního města Ústí nad Labem

Termín splatnosti poplatku v roce 2023

  • poplatek je splatný ve dvou stejných splátkách a to do 30. 6. 2023 a do 31. 10. 2023 (v dalších letech do 30. 4. a 31. 10.), poplatek lze zaplatit i najednou do 30. 6. 2023 a v dalších letech do 30. 4. kdykoli po 1. lednu daného kalendářního roku.

Způsob úhrady poplatku

V případě nejasností se můžete informovat u správce poplatku, Magistrátu města Ústí nad Labem, finanční odbor, inkasní oddělení, Velká Hradební 8, 401 00, druhé patro – vchod z Lidického náměstí, tel.: 475 271 575, 475 271 594, 475 271 656, 475 271 596, 475 271 396; e-mail: inkasni@mag-ul.cz.


Informace k odpadovému hospodářství podává Odbor životního prostředí Magistrátu města Ústí nad Labem


Kalendář odvozu odpadů v Ústí nad Labem


Seznam aktuálně řešených autovraků