home > Rada > Složení RMO

Složení RMO

Jméno: Ing. Eva Outlá

Funkce: starostka

Stranická příslušnost: Bez PP za PRO!Ústí

E-mail: eva.outla@mag-ul.cz

Jméno: Ing. Stanislav Dunaj

Funkce: místostarosta

Stranická příslušnost: Bez PP

E-mail: stanislav.dunaj@mag-ul.cz

Jméno: Ing. Bc. Petr Bandas

Funkce: člen

Stranická příslušnost: Bez PP

E-mail: petr.bandas@mag-ul.cz

Jméno: Mgr. Jiří Železný

Funkce: člen

Stranická příslušnost: Bez PP

E-mail: jiri.zelezny@mag-ul.cz

 

Jméno: Petr Barančík

Funkce: člen

Stranická příslušnost: Bez PP PRO!Ústí

E-mail: petr.barancik@mag-ul.cz