Povinně zveřejňované informace

V souladu s § 5 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále též "informační zákon"), jsou zveřejňovány informace povinného subjektu, kterým je ÚMO Střekov.

Úřad městského obvodu Ústí nad Labem - Střekov zveřejňuje způsobem umožňující dálkový přístup:

  1. Povinné informace dle tzv. informačního zákona,
  2. Poskytnuté informace dle tzv. informačního zákona.