home > Zastupitelstvo > Materiály pro zasedání ZMO

Materiály pro zasedání ZMO

MATERIÁLY PRO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MO ÚL - STŘEKOV dne 29. 1. 2020

Materiály předložené starostou, místostarosty, tajemníkem, výbory ZMO
2.1 Plán činnosti FV a KV ZMO Střekov a zpráva o činnosti FV a KV ZMO Střekov

2.2 Plnění usnesení ZMO Střekov za rok 2019,  příloha č. 1

2.3 Individuální dotace z rozpočtu MO Střekov (materiál na stů), přílohy č. 1 - 3

Materiály finančního odboru
3.1 Návrh na provedení rozpočtového opatření (zapojení dotací, snížení výdajů)

Materiály správního odboru

- nejsou předloženy žádné materiály k projednání

Materiály odboru péče o vzhled obce, investic a silničního hospodářství
- nejsou předloženy žádné materiály k projednání

Materiály odboru správy obecního majetku

6.1 Směna nemovitosti v majetku města v k. ú. Nová Ves

6.2 Prodej pozemku p. č. 236/78 v k. ú. Svádov

6.3 Prodej pozemku p. č. 460 v k. ú. Církvice

6.4 Prodej pozemku p. č. 597/1 v k. ú. Svádov