home > Zastupitelstvo > Materiály pro zasedání ZMO

Materiály pro zasedání ZMO

MATERIÁLY PRO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MO ÚL - STŘEKOV dne 18. 12. 2019

Materiály předložené starostou, místostarosty, tajemníkem, výbory ZMO
2.1 Termíny ZMO Střekov a RMO Střekov v roce 2020
2.2 Odměny členů ZMO Střekov a členů výborů ZMO Střekov*

Materiály finančního odboru
3.1 Návrh rozpočtu MO Střekov na rok 2020

Materiály správního odboru
- nejsou předloženy žádné materiály k projednání

Materiály odboru péče o vzhled obce, investic a silničního hospodářství
- nejsou předloženy žádné materiály k projednání

Materiály odboru správy obecního majetku
- nejsou předloženy žádné materiály k projednání

 

*Nebude-li do dne jednání ZMO Střekov vydána ve Sbírce zákonů novela NV č. 318/2018 Sb., bude tento materiál stažen z projednávání.