home > Zastupitelstvo > Materiály pro zasedání ZMO

Materiály pro zasedání ZMO

MATERIÁLY PRO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MO ÚL - STŘEKOV dne 25. 9. 2019

Materiály předložené starostou, místostarosty, tajemníkem, výbory ZMO
2.1 Zpráva o činnosti FV a KV ZMO Střekov

Materiály finančního odboru
3.1 Plnění rozpočtu MO Střekov za I. pololetí 2019

Materiály správního odboru
- nejsou předloženy žádné materiály k projednání

Materiály odboru péče o vzhled obce, investic a silničního hospodářství
- nejsou předloženy žádné materiály k projednání

Materiály odboru správy obecního majetku
6.1 Záměr nabytí řopíku v k. ú. Svádov
6.2 Prodej pozemku p. č. 30 v k. ú. Církvice
6.3 Prodej pozemku p. č. 236/79 v k. ú. Svádov
6.4 Prodej pozemku p. č. 874/1 v k. ú. Sebuzín
6.5 Prodej pozemku p. č. 69/1 a p. č. 69/2 oba v k. ú. Olešnice u Svádova