home > Úřad městského obvodu > Mimořádné situace

Ochrana obyvatel při mimořádných situacích

Důležitá telefonní čísla:

112   Tísňová linka

150   Hasiči

155   Zdravotnická záchranná služba

158   Policie ČR

156   Městská policie

475 531 813   Ohlašovna požárů pro Střekov

722 971 024   Jednotka sboru dobrovolných hasičů Střekov (velitel)

Informace o ochraně obyvatelstva:

Statutární město Ústí nad Labem - mimořádné situace

Hasičský záchranný sbor - ochrana obyvatelstva

Ústecký kraj - krizové situace