Rozpočtová opatření

Změny rozpočtu MO Střekov se provádějí prostřednictvím rozpočtových opatření, které schvaluje Rada městského obvodu, případně Zastupitelstvo městského obvodu. Rozpočtová opatření jsou zveřejňována v souladu s § 16 odst. 5 (ve znění § 11 odst. 4) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, ve lhůtě do 30 dnů ode dne provedení.

V listinné podobě je možné do rozpočtových opatření nahlédnout po předchozí domluvě u tajemníka ÚMO nebo vedoucí Finančního odboru.