home > Úřad městského obvodu > Struktura úřadu > Odbor péče o vzhled obce, investic a silniční hospodářství

Odbor péče o vzhled obce, investic a silniční hospodářství

Vedoucí odboru: Martina ČECHOVÁ
e-mail: martina.cechova@mag-ul.cz
tel.: 475 273 924   kancelář č. 204, II. p.

Prostřednictvím dodavatelů zabezpečuje údržbu veřejné zeleně rostoucí na pozemcích města ve správě MO Střekov.

  1. Zpracovává žádosti o kácení dřevin ve vlastnictví obce.
  2. Zabezpečuje uzavírání smluv o zvláštním užívání pozemků, na které se nevztahuje zákon o pozemních komunikacích.
  3. Vykonává správu drobných vodních toků.
  4. Zabezpečuje majetkovou správu městského mobiliáře umístěného na pozemcích ve správě MO Střekov, včetně jeho údržby a obnovy.
  5. Zabezpečuje majetkovou správu specifického majetku ve správě MO Střekov (zábradlí, opěrné zdi, mosty, propustky, požární nádrže apod.), včetně zabezpečení jejich údržby a obnovy.

David DVOŘÁK
referent správy majetku, péče o vzhled obce, VPP, autovraky
e-mail: david.dvorak@mag-ul.cz
tel.: 475 273 929   kancelář č. 202, II. p.

  1. Provádí kontroly v oblasti čistoty a vzhledu obce, funkčnosti veřejného osvětlení, ukládání a svozu odpadu, autovraky.
  2. Vede správní řízení s právnickými osobami dle § 58 odst.2 z.č. 28/2000 Sb., o obcích, v pozdějším znění.
  3. Zajišťuje likvidaci nepovolených skládek umístěných na pozemcích ve správě MO Střekov.
  4. Organizačně a technicky zajišťuje výkon VPP a OPP, včetně jejich činnosti při vyhlášení nouzového stavu.
  5. Řídí zaměstnance obce zařazené pro výkon VPP.

Milan LÖBEL
referent správy majetku, péče o vzhled obce - technický pracovník
e-mail: milan.lobel@mag-ul.cz
tel.: 475 273 935   kancelář č. 313, III. p.

Maxmilián DZURKO
Kontrolor vzhledu obce
Kontroluje vzhled obce a za pomoci pracovníků VPP zjednává nápravu.