home > Úřad městského obvodu > Struktura úřadu > Odbor správy obecního majetku

Odbor správy obecního majetku

Vedoucí odboru:  BC. ŠÁRKA FRANCOVÁ
e-mail: sarka.francova@mag-ul.cz

tel. č. 475 273 930   kancelář č. 311, III. p.

Ing. Jitka TOMANOVÁ

pozemky (Střekov, Kojetice, Nová Ves, Budov)
e-mail:  jitka.tomanova@mag-ul.cz
tel.: 475 273 938     kancelář č. 310, III. p.

Marcela HOROVÁ
pozemky (Svádov, Olešnice, Brná, Sebuzín, Církvice)
e-mail: jana.landerova@mag-ul.cz, marcela.horova@mag-ul.cz
tel.: 475 273 937     kancelář č. 310, III. p.

Vladimíra KŘIKAVOVÁ
budovy 1, správa DBF
e-mail: vladimira.krikavova@mag-ul.cz
tel.: 475 273 940     kancelář č. 309, III. p.

Jana MYNAŘÍKOVÁ
pohledávky, budovy, domy, byty, nebyt.prostory
e-mail: jana.mynarikova@mag-ul.cz
tel.: 475 273 934, 702 168 057     kancelář č. 307, III. p.

Zaměstnanec: Ing. Karel ŠOHAJ
projektový a investiční manažer
e-mail: karel.sohaj@mag-ul.cz
tel.: 475 273 921, kancelář č. 309, III. p.


Formuláře ke stažení – OSOM - byty, nebytové prostory, domy
Návrh na odkoupení domu, včetně pohledávky

Žádost o nájem bytu

Žádost o nájem prostor určených k podnikání

Žádost o pronájem nebytového prostoru
Žádost o poskytnutí nájmu bytu licitací
Žádost o poskytnutí bytové jednotky na opravu vlastním nákladem budoucího nájemce

Agenda OSOM – pozemky – jak postupovat
Dodatek k nájemní smlouvě
Prodej nemovitosti bez GP
Prodej nemovitosti s GP
Pronájem nemovitosti
Vydržení
Vyjádření ke stavbě
Výpůjčka
Žádost o uzavření smlouvy budoucí o věcném břemeni
Žádost o uzavření smlouvy o věcném břemeni

 

Formuláře ke stažení – OSOM - pozemky
Žádost o nájem/pacht nemovitosti
Žádost o vyjádření – stavby
Žádost o koupi nemovitosti
Žádost o výpůjčku nemovitosti
Žádost o zřízení služebnosti 
Žádost o ukončení smlouvy