home > Úřad městského obvodu > Struktura úřadu > Odbor správy obecního majetku

Odbor správy obecního majetku

Bc. ŠÁRKA FRANCOVÁ, vedoucí odboru
e-mail: sarka.francova@mag-ul.cz
tel. č. 475 273 930; kancelář č. 311, III. p.

Ing. JITKA TOMANOVÁ, pozemky (Střekov, Kojetice, Nová Ves, Budov)
e-mail:  jitka.tomanova@mag-ul.cz
tel.: 475 273 938; kancelář č. 310, III. p.

MARCELA HOROVÁ, pozemky (Svádov, Olešnice, Brná, Sebuzín, Církvice)
e-mail: marcela.horova@mag-ul.cz
tel.: 475 273 937; kancelář č. 310, III. p.

VLADIMÍRA KŘIKAVOVÁ, budovy, správa DBF
e-mail: vladimira.krikavova@mag-ul.cz
tel.: 475 273 940; kancelář č. 309, III. p.

JANA MYNAŘÍKOVÁ, pohledávky, budovy, domy, byty, nebyt.prostory
e-mail: jana.mynarikova@mag-ul.cz
tel.: 475 273 934, 702 168 057; kancelář č. 307, III. p.

Ing. KAREL ŠOHAJ, projektový a investiční manažer
e-mail: karel.sohaj@mag-ul.cz
tel.: 475 273 921; kancelář č. 309, III. p.


FORMULÁŘE KE STAŽENÍ

Návrh na odkoupení domu, včetně pohledávky

Žádost o nájem bytu

Žádost o nájem prostor určených k podnikání

Žádost o pronájem nebytového prostoru

Žádost o poskytnutí nájmu bytu licitací

Žádost o poskytnutí bytové jednotky na opravu vlastním nákladem budoucího nájemce

Žádost o nájem/pacht nemovitosti

Žádost o vyjádření – stavby

Žádost o koupi nemovitosti

Žádost o výpůjčku nemovitosti

Žádost o zřízení služebnosti 

Žádost o ukončení smlouvy

Žádost o uzavření smlouvy budoucí o věcném břemeni

Žádost o uzavření smlouvy o věcném břemeni

JAK POSTUPOVAT

Dodatek k nájemní smlouvě
Prodej nemovitosti bez GP
Prodej nemovitosti s GP
Pronájem nemovitosti
Vydržení
Vyjádření ke stavbě