Vítání občánků a Podpora rodiny s prvorozeným dítětem

TERMÍNY KONÁNÍ VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ V ROCE 2024:

Uvedené termíny konání ceremoniálů jsou pouze orientační, přesný termín ceremoniálu je vždy uveden v písemné pozvánce. Žádosti jsou stále přijímány, další informace budou žadatelům sdělovány telefonicky. Děkujeme za pochopení.

18. března 2024 - termín pro podávání žádostí: 29. 2. 2024
17. června 2024 - termín pro podávání žádostí: 31. 5. 2024
30. září 2024 - termín pro podávání žádostí: 13. 9. 2024
9. prosince 2024 - termín pro podávání žádostí: 25. 11. 2024

Ceremoniál se koná v zasedací místnosti na adrese Žukovova 15, 400 03 Ústí nad Labem (budova pošty u parku T. G. Masaryka).

Po odevzdání žádosti o zařazení do projektu Podpora rodiny s prvorozeným dítětem bude žadatelka vyzvána k podpisu darovací smlouvy. Částka 5 000 Kč, která jí v rámci tohoto projektu náleží (splňuje-li všechny podmínky), je poskytována formou bezhotovostního převodu na č. bankovního účtu uvedeného v žádosti a "Smlouvě o poskytnutí finančního daru".

Řádně vyplněnou žádost/i odevzdejte do podatelny ÚMO Střekov (přízemí, dv. č. 11), nebo elektronicky na adresu podatelna.strekov@mag-ul.cz (vždy vyplňte předmět e-mailu!). V případě potřeby můžete kontaktovat p. Janu Bertlovou, tel. 475 273 923, e-mail: jana.bertlova@mag-ul.cz.

FORMULÁŘE KE STAŽENÍ:

Žádost o zařazení do ceremoniálu "Vítání občánků"

Souhlas se zpracováním osobních údajů, včetně pořízení a zveřejnění fotografií a videa (vítání občánků)

Přihláška do projektu "Podpora rodiny s prvorozeným dítětem"

Pravidla pro zařazení do ceremoniálu Vítání občánků

Pravidla pro zařazení do projektu Podpora rodiny s prvorozeným dítětem