home > Úřad městského obvodu > Občanské obřady > Vítání občánků a Podpora rodiny s prvorozeným dítětem

Vítání občánků a Podpora rodiny s prvorozeným dítětem

Pro zařazení do ceremoniálu vítání občánků vyplňte "Žádost o zařazení do ceremoniálu Vítání občánků". Je-li dítě přihlašované do ceremoniálu zároveň Vaším prvorozeným, vyplňte také druhou stranu formuláře "Žádost o zařazení do projektu Podpora rodiny s prvorozeným dítětem". Formulář ke stažení naleznete níže.

TERMÍNY KONÁNÍ VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ V ROCE 2022

Pevné termíny zatím nejsou vypsány vzhledem k epidemiologické situaci, uvedené datumy konání ceremoniálů jsou momentálně pouze orientační. Žádosti jsou stále přijímány, další informace budou žadatelům sdělovány telefonicky. Děkujeme za pochopení.

21. března 2022 - dle epidemiologické situace
20. června 2022 - dle epidemiologické situace
10. října 2022 - dle epidemiologické situace
12. prosince 2022 - dle epidemiologické situace

O přesném termínu konání budete informováni písemnou pozvánkou.

Ceremoniál se koná v zasedací místnosti na adrese Žukovova 15, 400 03 Ústí nad Labem (budova pošty u parku T. G. Masaryka).

Po odevzdání žádosti o zařazení do projektu Podpora rodiny s prvorozeným dítětem bude žadatelka vyzvána k podpisu darovací smlouvy. Šek na 5 000 Kč, který jí v rámci tohoto projektu náleží (splňuje-li všechny podmínky), je předáván na ceremoniálu Vítání občánků.

ODEVZDÁNÍ ŽÁDOSTI/Í

Řádně vyplněnou žádost/i odevzdejte do podatelny ÚMO Střekov (přízemí, dv. č. 11), nebo elektronicky na adresu podatelna.strekov@mag-ul.cz (vždy vyplňte předmět e-mailu!). V případě potřeby můžete kontaktovat p. Janu Bertlovou, tel. 475 273 923, e-mail: jana.bertlova@mag-ul.cz.

UPOZORNĚNÍ: Žádost/i musí být vždy doručena včetně Souhlasu se zpracováním osobních údajů. Bez tohoto souhlasu nelze Vaši žádost/i dále zpracovávat. Souhlas stačí podat pouze v jednom originálu, vždy musí být opatřen podpisy obou zákonných zástupců.

FORMULÁŘE KE STAŽENÍ

Žádost o zařazení do ceremoniálu Vítání občánků a Žádost o zařazení do projektu Podpora rodiny s prvorozeným dítětem

Souhlas se zpracováním osobních údajů, včetně formy pořízení fotografické dokumentace

Pravidla pro zařazení do ceremoniálu Vítání občánků

Pravidla pro zařazení do projektu Podpora rodiny s prvorozeným dítětem