home > Úřad městského obvodu > Občanské obřady > Vítání občánků a Podpora rodiny s prvorozeným dítětem

Vítání občánků a Podpora rodiny s prvorozeným dítětem

Pro zařazení do ceremoniálu vítání občánků vyplňte "Žádost o zařazení do ceremoniálu Vítání občánků". Je-li dítě přihlašované do ceremoniálu zároveň Vaším prvorozeným, vyplňte také druhou stranu formuláře "Žádost o zařazení do projektu Podpora rodiny s prvorozeným dítětem". Formulář ke stažení naleznete níže.

TERMÍNY KONÁNÍ VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ V ROCE 2019

25. 3. 2019    (žádosti podávejte nejpozději do 28. 2.)

3. 6. 2019      (žádosti podávejte nejpozději do 6. 5.)

23. 9. 2019    (žádosti podávejte nejpozději do 31. 8.)

9. 12. 2019    (žádosti podávejte nejpozději do 15. 11.)

O přesném termínu konání ceremoniálu budete informováni písemnou pozvánkou.

Ceremoniál se koná v zasedací místnosti na adrese Žukovova 15, 400 03 Ústí nad Labem (budova pošty u parku T. G. Masaryka).

Po odevzdání žádosti o zařazení do projektu Podpora rodiny s prvorozeným dítětem bude žadatelka vyzvána k podpisu darovací smlouvy. Šek na 5 000 Kč, který jí v rámci tohoto projektu náleží (splňuje-li všechny podmínky), je předáván na ceremoniálu Vítání občánků.

ODEVZDÁNÍ ŽÁDOSTI/Í

Řádně vyplněnou žádost/i odevzdejte do podatelny ÚMO Střekov (přízemí, dv. č. 11), nebo elektronicky na adresu podatelna.strekov@mag-ul.cz (vždy vyplňte předmět e-mailu!). V případě potřeby můžete kontaktovat Mgr. Romanu Pfefferovou – kulturního referenta ÚMO Střekov, tel. 475 273 919, e-mail: romana.pfefferova@mag-ul.cz.

UPOZORNĚNÍ: Žádost/i musí být vždy doručena včetně Souhlasu se zpracováním osobních údajů. Bez tohoto souhlasu nelze Vaši žádost/i dále zpracovávat. Souhlas stačí podat pouze v jednom originálu, vždy musí být opatřen podpisy obou zákonných zástupců.

FORMULÁŘE KE STAŽENÍ

Žádost o zařazení do ceremoniálu Vítání občánků a Žádost o zařazení do projektu Podpora rodiny s prvorozeným dítětem

Souhlas se zpracováním osobních údajů, včetně formy pořízení fotografické dokumentace

Pravidla pro zařazení do ceremoniálu Vítání občánků

Pravidla pro zařazení do projektu Podpora rodiny s prvorozeným dítětem