Aktuálně k povodňové situaci

Aktuálně k povodňové situaci
26.12.2023
Informace ke stavu hladiny Labe, dle stanoviska Povodňové komise statutárního města Ústí nad Labem a statistiky Povodí Labe.

Z aktuálních dat Povodí Labe vyplývá, že dnes (26. 12. 2023) hladina řeky Labe v Ústí nad Labem dosáhla v 9.00 hodin 602 centimetrů, což znamená vyhlášení třetího povodňového stupně.

Situaci stále monitorujeme a řídíme se pokyny Povodňové komise statutárního města Ústí nad Labem, která svou činností zastřešuje i všechny městské obvody.

Aktuálně zveřejňované informace pouze sdílíme z webových stránek https://www.usti.cz/cz/ a Facebookového profilu města, dle oficiálních stanovisek a výstupů Povodňové komise.

AKTUALIZOVÁNO (11.30 hod.):

Předpoklad kulminace vody je ve čtvrtek (pod hranicí 700 cm); prozatím nejsou nutná preventivní opatření (stavba protipovodňové stěny) na Střekovském nábřeží.

Situaci nadále sledujeme a o případných opatřeních, která by se přímo dotkla občanů Střekova, vás budeme neprodleně informovat.

AKTUALIZOVÁNO (13.15 hod.):

Aktivovány jsou další postupy dle povodňového plánu.

Při hladině 620 cm se začne navážet materiál k výstavbě protipovodňových stěn levé strany řeky, činnost zajišťují AZ Sanace pro komunikaci I/30, kterou má ve vlastnictví ŘSD. 

Na střekovské straně je prognóza příznivější, preventivní navážení materiálu k výstavbě protipovodňových stěn bude dle rozhodnutí komise zahájeno při výšce hladiny 690 cm.

Dle informací ČHMÚ a Povodí Labe je očekávána kulminace během zítra nebo ve čtvrtek na výši hladiny 680 cm. Poté by se měl průtok zpomalovat, na úrovni mezi jednoletou a dvouletou povodní, předpověď je tedy pozitivní.

Výstavba protipovodňové stěny na střekovské straně zatím není aktuální. Cílem opatření je zachovat průjezd dopravy do posledního momentu. Osobní doprava přes most E. Beneše bude zachována.

V rámci varovného informačního systému obyvatel byl oznámen 3. stupeň povodňové aktivity jako preventivní upozornění občanům, aby se lidé nepohybovali v blízkosti vody, na cyklostezkách a uzavřených částech komunikací.

Dle informací zástupce PČR je ve městě aktivována hlídka poříční policie.

Na základě doporučení hasičů informujeme, že pokud díky hladině spodní vody dojde k zatopení spodních prostor budov, nedoporučují jejich okamžité odčerpání. Hrozí destrukce stavby. Je třeba vyčkat na pokles vody a teprve následně ze sklepních prostor vodu odčerpat. Město je připravené případně poskytnout vysoušeče.

Pracovní skupina, která průběžně kontroluje přijatá opatření a spouští potřebné úkony, pracuje průběžně dál. Další jednání povodňové komise bude svoláno v případě zhoršení vývoje.