BESEDA - DIVOKÁ PRASATA

BESEDA - DIVOKÁ PRASATA
24.6.2015

 

Divoká prasata
Dne 17. 6. 2015 od 17. hodin v jídelně Základní školy Jitřní, Brná nad Labem, se konala veřejná beseda na téma „Divoká prasata“. Pan Ing. Jarmil Šeba, předseda mysliveckého sdružení, přednesl svou prezentaci. S občany byl řešen vysoký výskyt divokých prasat v blízkosti jejich pozemků. Dle doporučení Ing. Šeby, lze zamezit vstupu divokých prasat na pozemky především pevnou zábranou jako je plaňkový plot a pro větší efektivitu ještě doplnit plot elektrickým ohradníkem vysokým cca 30cm nad zemí.
Městský obvod Střekov uvažuje o spolupráci majitelů všech dotčených pozemků při hranici lesa k tomu, aby byla výše uvedená opatření byla efektivní a koordinovaná.

Ve spolupráci s mysliveckým sdružením jsme vytvořili tuto výzvu, kde jsou uvedena čísla, na které se lze obrátit. Mapa.