Blokové čištění komunikací

Blokové čištění komunikací
15.10.2019
V příštích dnech proběhne v MO Střekov blokové čištění komunikací vždy od 7:00 do 16:00 hodin.

V příštích dnech proběhne v MO Střekov blokové čištění komunikací vždy od 7:00 do 16:00 hodin v ulicích:

16. 10. 2019 – Tolstého, Sokolovská, Ke Hradu, Barrandova (dopravní značení bude osazeno nejpozději 8. 10. 2019).

17. 10. 2019 – Purkyňova, Puškinova, Kollárova, Rozkošná, Šafaříkovo náměstí, Máchova, Kořenského, Myslbekova, Dobrovského (dopravní značení bude osazeno nejpozději 9. 10. 2019).

18. 10. 2019 – Kramoly, Žukovova – spodní část od Děčínské, Na Pile, Těšínská, Zeyerova, Třebízského (dopravní značení bude osazeno nejpozději 10. 10. 2019).

21. 10. 2019 – Tomáše ze Štítného, Pionýrů, Střekovské nábřeží, Sukova, U Stanice (dopravní značení bude osazeno nejpozději 13. 10. 2019).

22. 10. 2019 – Raisova, Varšavská, Mánesova, Kozinova (dopravní značení bude osazeno nejpozději 14. 10. 2019).

V případě, že Vám vozidlo bude odtaženo odtahovou službou Dopravního podniku města Ústí nad Labem, lze automobil vyzvednout po domluvě s Dopravním podnikem, který vyrozumí správce komunikace. Je nutné co nejdříve kontaktovat Dopravní podnik. Jakmile je ukončeno blokové čištění vozidlo se automaticky vrací zpět na původní místo a jedná se o zpětný odtah.

Odtah vozidla při blokovém čištění komunikací je zpoplatněno následovně:

600,- Kč Odtah započatý

1.200,- Kč Nedokončený odtah na místě

1.900,- Kč Odtah jednosměrný

3.500,- Kč Odtah zpětný

Parkoviště odtažených vozů je umístěno v areálu autobusové vozovny Předlice v Jateční ulici č. 426, Ústí nad Labem.

Kontaktní telefon Dopravního podniku města Ústí nad Labem: 475 652 111, 475 652 223

Více informací k odtahu automobilu najdete na https://www.dpmul.cz/index.php?art=61.