Dobrá praxe ve fungování statutárního města Pardubic

11.6.2018

Statut města Ústí nad Labem neumožňuje rozvoj městských obvodů, protože jsou podfinancované a bez kompetencí. Statutárních měst je několik desítek a každé má svoji unikátní vyhlášku. Pochopitelně se i jiná města potýkají se svými problémy.

I v Pardubicích byla v minulém období snaha obvody zrušit. Občané však v referendu jednoznačně podpořili zachování obvodů. Starostka Střekova Eva Outlá a místostarosta centrálního obvodu Karel Karika byli již dvakrát v Pardubicích za dobrou praxí. První návštěva se uskutečnila v listopadu 2017. Vybrali si MO Pardubice IV – Pardubičky, kde je dlouholetým starostou Petr Heřmanský. Úřad zaměstnává něco málo přes deset zaměstnanců a úředníků, nevyužívá možnosti VPP, má svoje zaměstnance pro údržbu městské části. Spravuje pěší komunikace. Také to bylo vidět, všechny chodníky byly v dokonalém stavu. Starosta jezdí pravidelně do místních částí, kde mají občané možnost se na něho obrátit. Ve všech místních částech fungují osadní výbory. Na dotaz, jak funguje spolupráce mezi velkou radnicí a městským obvodem, odpověděl, že spolupráce je založena na jednáních kolegia starostů s vedením města, kde dochází k vzájemné výměně informací a řešení vzniklých problémů. Úředníci spolupracují s příslušnými odbory magistrátu, jsou jimi kontrolováni a zároveň metodicky řízeni.

Bylo dobré zjistit i pohled na řízení magistrátu. Druhá schůzka se uskutečnila 22. května 2018 v Pardubicích. S primátorem Pardubic Martinem Charvátem, starosty MO Pardubic Jaroslavem Menšíkem, Radkem Hejným a Jiřím Rejdou se opět kromě Evy Outlé a Karla Kariky sešly starostky MO Neštěmice Yveta Tomková a MO Severní Terasa Renata Zrníková se zastupitelem města Martinem Hausenblasem.

Zajímalo nás, jak je nastaven systém mezi obvody a velkou radnicí. Základem je koeficient vycházející z počtu obyvatel a velikosti spravovaného městského majetku. Pardubický model centralizuje převážně státní správu na městě, obvodům ponechává státní správu v oblasti životního prostředí. Městský majetek je spravován z velké radnice, obvody dostávají prostředky na údržbu zeleně. Obvody jsou co do obsazenosti zaměstnanci a úředníky oproti Ústí nad Labem poloviční. Přestože jsou Pardubice počtem obyvatel srovnatelné s Ústím nad Labem, zaměstnává magistrát Pardubic i méně úředníků.

Pokud městské obvody potřebují peníze na investice, dostanou je. Rozdělování je spravedlivé, peníze jsou rozdělovány na investice rovnoměrně všem obvodům, nemůže se stát, že jeden obvod peníze dostane a druhý ne, protože by se upřednostňoval osobní zájem. Zastupitelům Pardubic jde skutečně o město.