Dočasné přerušení odchytu černé zvěře

Po dohodě Odboru životního prostředí Magistrátu města Ústí nad Labem se zástupci mysliveckých spolků bude dočasně přerušen odchyt černé zvěře, a to v termínu od 21. 3. do 31. 5. 2022.

Důvodem je nastupující agresivita bachyň, s tím spojená rizika napadení osob, které se pohybují v okolí zařízení, případně toto zařízení obsluhují.

Poslední možnost zástřelu bude 21. 3. 2022, ráno. Krom klece na Severní Terase, ostatní zůstanou na stávajících stanovištích.