EXPANZE HMYZU Z UBYTOVNY MODRÁ

Zástupci KHS již jednali s vlastníkem objektu Modrá, společností CPI. KHS na místním šetření zjistila, že v ubytovně již byla částečně provedena desinsekce, protože na podlahách leží obrovské množství uhynulého hmyzu. Hloubková desinsekce však může být provedena až po úplném vyklizení objektu, ke kterému dojde v nejbližší době. V současnosti se zde ještě nachází vybavení po předchozích nájemnících.

Dalším možným zdrojem výskytu hmyzu je parovod. Vlastníkovi parovodu byla zaslána  výzva k řešení nastalé situace, tj. provedení důsledné desinsekce parovodu.

V pátek 10. 8. 2018 navštívila starostka MO Střekov inkriminovanou lokalitu.  Společně s tajemníkem vylepili výzvu a rozdali místním občanům v bezprostředně zasažených objektech chemický přípravek proti lezoucímu hmyzu Biolit P. Úřad MO Střekov taktéž vyzval společnost AVE, aby zajistila častější odvoz odpadu.

Občané v bezprostřední blízkosti nechávají na svoje náklady provádět desinsekci domácností. Nemohou čekat na rozhodnutí, kdo nese za nastalou situaci odpovědnost. Náklady však hodlají vymáhat po odpovědné osobě. Úřad MO Střekov je připraven pomoci postiženým občanům právní radou.