Festival mezi dvorci 28. 05. 2016

Festival mezi dvorci 28. 05. 2016
28.6.2016

 

28. května se v prostorách parku T. G. Masaryka a Raisovy ulice uskutečnil pátý ročník hudebního festivalu Mezi dvorci, jehož spolupořadateli byli ÚMO Střekov a Činoherní studio.
Od pravého poledne do desáté hodiny večerní se na pódiu vystřídalo 9 hudebních skupin. Největší ohlas sklidilo vystoupení kapel Apatyka a Radost avšak hvězdou festivalu byl bezpochyby Xavier Baumaxa.

Festivalové dění se po 22. hodině přesunulo z veřejného prostoru pod střechu Činoherního studia, kde byl festival zakončen koncertem skupiny Nauzea. I když bylo před 15. hodinou komplikované pro mnoho lidí dostat se kvůli uzavírkám a běžeckým závodům z centra města na Střekov, návštěvnost festivalu lze hodnotit jako velmi vysokou. Diváků se sešlo kolem pěti set a byli mezi nimi zástupci všech věkových kategorií. Pořadatelé festivalu pamatovali i na nejmenší návštěvníky a nabídli jim divadelní představení divadla Krabice Teplice. Jejich pohádku o Mrkvomenovi bylo možné sledovat stranou festivalového dění - v zahradě soukromého domu v Raisově ulici. Dle ohlasů diváků na místě, i z následných komentářů v denním tisku a na sociálních sítích lze soudit, že se akce setkala s úspěchem, a že festival proběhl ke spokojenosti všech zúčastněných.
Pořadatelé tímto děkují ÚMO Střekov za vstřícnost a za spolupráci.