FÓRUM ZDRAVÉHO MĚSTA

3.6.2015
Dne 27.5.2015 se v aule Základní školy Karla IV. konalo Fórum s občany MO Střekov na téma „Jak se aktivně zapojit do zlepšení života na Střekově“.
Fóra se zúčastnili zástupci odborů Magistrátu města Ústí nad Labem a zástupci ÚMO Střekov.
Občanům byl vysvětlen princip Zdravých měst, prezentován záměr Vize rozvoje Střekov a možnosti nápadů občanů dle tematických oblastí.