Informace k údržbě zeleně

26.5.2017

Dovolujeme si informovat občany o údržbě veřejné zeleně v MO Střekov.

V dubnu letošního roku končily rámcové smlouvy na údržbu zeleně a MO Střekov vyhlásil nové výběrové řízení. Hodnotící komise vybrala pro všechny lokality zhotovitele. Došlo však k tomu, že ve dvou lokalitách vybraná firma v čase zveřejnění výsledků výběrového řízení odstoupila, a tím se prodloužil termín výběru zhotovitele. Údržba zeleně pro letošní rok počítá se sečí 7 x ročně. Seče již byly zahájeny a počítáme s tím, že by nejpozději do 14 dnů mělo být vše v pořádku.

Za případné komplikace se všem omlouváme.