Informace pro občany - ucpané uliční vpusti

Informace pro občany - ucpané uliční vpusti
11.6.2019
Postup pro občany, kteří chtějí nahlásit ucpané "kanály" či havárie, které se mohou vyskytnout vzhledem k proběhlých přívalových dešťů.

 


Vzhledem k množství srážek v posledních dnech, včetně přívalových dešťů může docházet k ucpávání uličních vpustí (kanálů).

Občany žádáme, pokud takový problém nastane, aby kontaktovali příslušného správce komunikace, kterým může být:

Správa a údržba silnic Ústeckého kraje (hlavní "průtahové komunikace" od Svádova do Církvic; Sebuzín směr Tlučeň) tel.: 475 620 206

Magistrát města Ústí nad Labem (ostatní místní komunikace v MO Střekov) tel.: 475 271 863

Úřad MO Střekov (chodníky oddělené od komunikací zeleným pásem, vnitrosídlištní chodníky) tel.: 475 273 924

Havárie můžete nahlásit také na zákaznickou linku SčVK: 840 111 111 nebo mobilní zákaznickou linku 726 82 82 82.