Informace SŽDC ke stavbě nové železniční zastávky Svádov

Informace SŽDC ke stavbě nové železniční zastávky Svádov
10.8.2015

 

 

Tato stavba je v kompetenci Oblastního ředitelství Ústí nad Labem.

1. Kdy proběhne realizace stavby, od kdy do kdy dojde k výluce?
Akce „Trať 073 Ústí nad Labem Labem-Střekov – Děčín východ“ proběhne od 26. 8. 2015 do 31. 7. 2016. Hlavní práce proběhnou na úseku Ústí n.L.-Střekov – Velké Březno v roce 2015 a to od 26. 8. 2015 do 23. 12. 2015;

2. Jak bude omezen provoz – užívání stávající zastávky Svádov?
Po dobu prací v roce 2015 bude provoz omezen vždy po jedné koleji, druhá se bude opravovat. Provoz stávající zastávky Svádov omezen nebude;

3. Kdo je zhotovitelem stavby?
Nemůžeme se 100% jistotou sdělit, smlouva o dílo není doposud uzavřena;

4. Co všechno se v rámci této akce bude realizovat?
V rámci této akce dojde v úseku Ústí n. L.-Střekov – Velké Březno k výměně železničního svršku v celém úseku, v menší míře pak v roce 2016 v úseku Velké Březno – Boletice n. L. Bude provedena výměna technologií nejstarších přejezdových zabezpečovacích zařízení (5ks) a bude provedena náhrada původních hradel Svádov a Těchlovice hradly automatickými, která umožní zabezpečené jízdy vlaků v obou směrech po obou kolejích (stávající zařízení z počátku šedesátých let minulého století byla jednosměrná). Dojde k přesunu zastávek Svádov a Těchlovice do nových poloh k železničním přejezdům, kde budou zřízena nástupiště vně kolejí;

5. Co bylo důvodem realizace této stavby, co se zlepší realizací této stavby?
Důvodem realizace akce bylo udržení provozních parametrů trati, která je zařazena v evropské síti TEN-T, zvýšení propustnosti a snížení provozních nákladů. Výměnou železničního svršku s pružným upevněním dojde ke zvýšení jízdního komfortu, dojde rovněž ke zkrácení docházkových vzdáleností z center obcí Svádov a Těchlovice, z nástupišť bude možný bezbariérový nástup a výstup cestujících.

Odpovědi vypracovala:

Ing. Johana Kvítková
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Generální ředitelství

oddělení komunikace s veřejností
O27 odbor komunikace

Dlážděná 1003/7, 110 00 PRAHA 1
Tel: 972 235 712

http://www.szdc.cz