K problematice sekání trávy na území města

K problematice sekání trávy na území města
22.7.2019
Vzhledem k častým dotazům a rozšířeným diskuzím na sociálních sítích přinášíme informace k sečím trávy.
AKTUÁLNĚ: z důvodu současného tropického počasí a nedostatku vláhy byly opět všechny zásahy do zeleně, včetně sečí ZASTAVENY! (aktualizováno 24. 7. 2019)

Vzhledem k častým dotazům i rozšířeným diskuzím na sociálních sítích je zvolen následující postup:

V tzv. mezisídlištních plochách, na dětských hřištích a v parcích budou nadále seče probíhat standardním způsobem (5 - 10 cm).

Mozaikové seče budou provedeny na dvou vytipovaných/vhodných lokalitách (okolí hřbitova), což znamená, že část pozemku bude posekána standardně a na části nebude seč provedena vůbec. Při dalším intervalu seče bude zvolen obrácený postup.

Na ostatních pozemcích budeme vycházet z aktuální situace, tedy vždy bude rozhodnuto na místě, zda je seč nutná a v jakém rozsahu.

V současné době jsou zadány seče v okolí cyklostezky a v lokalitě B (sídliště Kamenný vrch a okolí).

Problematika stavu a údržby zeleně byla diskutována na společném setkání zástupců magistrátu a městských obvodů dne 17. 7. 2019 tak, aby byl v rámci města stanoven odpovídající jednotný postup.

Za danou problematiku v rámci MO Střekov zodpovídá odbor péče o vzhled obce, investic a silničního hospodářství ÚMO Střekov.