Kalendář svozu odpadů na 1. pololetí 2024

Kalendář svozu odpadů na 1. pololetí 2024
5.2.2024
Aktuální kalendář svozu odpadů na 1. pololetí roku 2024 byl vydán. I v letošním roce mohou lidé bezplatně žádat o nádoby na bioodpad, které nahradily dříve používané vaky na zeleň.

Detailní informace o jednotlivých druzích odpadů a časový harmonogram svozu naleznete na Kalendář odvozu odpadů - Statutární město Ústí nad Labem (usti.cz).

Pro zlepšení pořádku ve veřejném prostoru města a zjednodušení nakládání s bioodpadem, byla v loňském roce pro občany zajištěna nová služba v podobě bezplatného pravidelného svozu bioodpadu. Vaky na zeleň byly nahrazeny plastovými nádobami o objemu 240 l, které budou během sezony (duben – listopad) vyváženy pravidelně 1x 14 dní. Díky sezónnímu výsypu není nutné odpad ze zeleně shromažďovat na jeden konkrétní termín, ale je možno se jej zbavovat průběžně po celou sezónu. Do nádoby na bioodpad možné odkládat i veškerý rostlinný bioodpad vzniklý v domácnosti, tím se zvýší volný objem v černé nádobě na směsný komunální odpad. Nádobu mohou využívat pouze obyvatelé konkrétní nemovitosti, kteří o nádobu požádají.

Bližší informace k objednání nádoby na bioodpad naleznete na webových stránkách města Vaky na zeleň nahradí nová služba - Statutární město Ústí nad Labem (usti.cz) anebo můžete využít následujících kontaktů: 475 271 708, 745 a 705.