KOLOKVIUM SCHICHT - „Svět a jelen od Schichta“

31.5.2018

V červenci uplyne 170 let od založení firmy Schicht (16. 7. 1848). Tato událost byla důvodem pro uspořádání dvoudenního kolokvia na téma „Svět a jelen od Schichta“, jehož organizátory byly Ústav slovansko-germánských studií FF UJEP, Katedra historie FF UJEP, Muzeum města Ústí nad Labem, Společnost pro dějiny Němců v Čechách, Archiv města Ústí nad Labem a Collegium Bohemicum o.p.s.

Kolokvia se zúčastnila paní Caroline Hill, její manžel Jeremy a dcera Rosie. Paní Hill je vnučkou Georga Schichta (1884 – 1961). Georg Schicht řídil spolu se svým bratrem Heinrichem po smrti jejich otce Johanna (†1907) akciovou společnost Georg Schicht AG se sídlem v Ústí nad Labem. Ve 20. letech se podílel na fúzích s nizozemskými a britskými firmami, jejichž výsledkem nakonec bylo založení společnosti Unilever v roce 1929. Georg Schicht nastoupil do vedoucí pozice v londýnské centrále firmy Unilever a přestěhoval se do Berlína (Wansee). Když se do berlínské čtvrti začaly stěhovat nacistické špičky, přesunul se do Londýna, kde zůstal i během druhé světové války a po ní. Georg Schicht v Londýně podporoval československé letce. Vítanými hosty v jeho domě byli Jan Masaryk (syn prvního československého prezidenta a ministr zahraničí londýnské exilové vlády) a operní pěvkyně Jarmila Novotná. Všichni byli blízkými přáteli, Jan Masaryk a Georg Schicht byli kmotry syna Jarmily Novotné. Po ustanovení exilové vlády v Londýně se Jarmila Novotná jednoznačně přihlásila k podpoře úsilí našich občanů o osvobození vlasti. Její Lidické písně za klavírního doprovodu Jana Masaryka se staly posilou a podporou Čechů v protektorátě a v zahraničí, zejména v USA, kde často koncertovali.

Paní Caroline Hill s rodinou přijala pozvání starostky Evy Outlé a v sobotu 19. 5. 2018 strávila odpoledne návštěvou hradu Střekov, objektu bývalých lázní Dr. Vrbenského, které v roce 1931 postavila firma Schicht pro své zaměstnance. Další její kroky pak mířily na střekovský hřbitov, kde je pochováno několik generací jejích předků. Paní Carolinu Hill s rodinou celé dopoledne doprovázeli dále paní Hana Pečivová, která zpracovala podrobný životopis rodiny Schichtů s panem Tomášem Okurkou z Muzea města Ústí nad Labem. Na závěr si prohlédla vily, které rozvětvená rodina Schichtů vystavěla na Střekově. O historii vil vychází seriál ve Střekovinkách.

Byla to první návštěva paní Caroliny Hill v Ústí nad Labem a na Střekově. Byla dojatá pozorností, které se rodině Schicht dostalo. O to větší rozčarování jí pak čekalo, když viděla zdevastované hroby svých předků, brownfield bývalých lázní Dr. Vrbenského a převážně neudržované vily.

Bývalé lázně Dr. Vrbenského mají nového vlastníka, který zde uvažuje o vybudování společenského centra. Pan Podolský, jeden ze spoluvlastníků, paní Carolinu Hill provedl celým objektem a podrobně jí seznámil s peripetiemi, které jej po koupi brownfieldu čekaly, jako například likvidace tun páchnoucích odpadků, které zde zanechali lidé bez domova.

Firma Schicht měla stejný význam jako Baťa nebo Škoda. V našem radničním zpravodaji by měl v budoucnu vycházet seriál o její historii. Schichtové byli významnými průmyslníky, měli zásadní vliv na rozvoj Střekova. Zaměstnávali kolem 3 500 zaměstnanců. Mysleli na jejich sociální potřeby, protože první, co pro ně začali budovat, byly byty. Zaměstnancům umožnili také stravování ve firemní jídelně a kromě jiného pro ně vybudovali i lázně.

FOTO Ústecký deník