Kotlíkové půjčky na výměnu kotle

Kotlíkové půjčky na výměnu kotle
14.5.2019
Využijte možnost získání zvláště výhodné půjčky na výměnu kotle. Upozorňujeme, že od 1. září 2022 nastane zákaz provozování kotlů 1. a 2. emisní třídy.


Využijte možnost  získání zvláště výhodné půjčky na výměnu kotle.
Věnujte pozornost níže uvedeným informacím, které průběžně aktualizujeme.


Dotazník Magistrátu města ÚL (včetně instrukcí) ke stažení ZDE.

Vyplněním dotazníku se respondent k ničemu nezavazuje!
Každého, kdo vyplní dotazník navštíví tzv. kotlíkový specialista, aby na místě ověřil možnosti výměny kotle a vysvětlil celý postup získání kotlíkové půjčky. 
Informace k dotazníku lze získat na tel. č.: 475 271 773 nebo na e-mailové adrese: kotlikove.pujcky@mag-ul.cz

V rámci MO Střekov je dotazníky možné odevzdávat na těchto místech:
Budova ÚMO Střekov (podatelna), Národního odboje 794/15, ÚL
Potraviny (Jednota) Sebuzín
Restaurace U Koruny Svádov


Víte o tom, že od září roku 2022 nastane zákaz provozu kotlů 1. a 2. emisní třídy?

Máte zájem o výměnu stávajícího kotle na tuhá paliva (1. a 2. emisní třída) za nový kotel?

Rádi byste využili financování nákupu nového kotle z externích zdrojů?


Pokud jste minimálně dvakrát odpověděli ANO, věnujte pozornost následujícím informacím.


Statutární město Ústí nad Labem připravuje pro občany tzv. KOTLÍKOVÉ PŮJČKY, a to v rámci Operačního programu Životní prostředí (Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech s cílem: "Snížit emise z lokálního vytápění domácností podílející se na expozici obyvatelstva koncentracím znečišťujících látek").

Co je kotlíková půjčka?

 • kotlíková půjčka je poskytována na 100 % způsobilých nákladů, tzn. na celkovou úhradu nákladů souvisejících s pořízením nového kotle.
 • kotlíková půjčka je po celou dobu splácení bezúročná (RPSN 0%).
 • kotlíkovou půjčku lze kdykoliv bez sankce předčasně splatit.
 • maximální měsíční splátka kotlíkové půjčky je 2.000,- Kč.
 • doba splácení kotlíkové půjčky je až 10 let.

Kdo může o kotlíkovou půjčku požádat?

 • občané (domácnosti) nedisponující finančními prostředky na financování výměny kotle a mající o výměnu aktuálně zájem.
 • kotlíková půjčka není určena pro právnické osoby.
 • statutární město Ústí nad Labem bude poskytovat kotlíkové půjčky pro občany/domácnosti na celém území města, včetně městských obvodů.

Kterých kotlů se výměna týká?

 • povinná výměna se týká kotlů 1. a 2. emisní třídy (kotle na tuhá paliva), které nesplňují požadavky § 17 ods. 1 písm g) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší (tzn. minimální emisní požadavky CO, prachu a celkového organicky vázaného uhlíku).
 • provoz kotlů 1. a 2. emisní třídy bude po 1. 9. 2022 zakázán!
 • v případě kotlů na tuhá paliva bude po 1. 9. 2022 povolen provoz pouze u kotlů splňujících požadavky minimálně 3. emisní třídy (zpravidla vyrobené po roce 2000).

Jaké kotle jsou pro výměnu podporovány a jaká je podpora?

 • kotle na biomasu se samočinnou dodávkou paliva (peletkové kotle) nebo ručním přikládáním (dřevo) - náklady na realizaci až 200 tis. Kč.
 • tepelná čerpadla (všechny typy) - náklady na realizaci až 200 tis. Kč.
 • plynové kondenzační kotle - náklady na realizaci až 150 tis. Kč.

Jak budou domácnosti postupovat?

 1. vyčkají na vyhlášení "kotlíkových půjček" statutárním městem Ústí nad Labem (program je připravován, aktuální informace budeme přinášet průběžně).
 2. po vyhlášení programu půjček městem požádají o kotlíkovou půjčku statutární město Ústí nad Labem (s žádostí budou pomáhat tzv. kotlíkoví specialisté, na které budou v nejbližší době zveřejněny kontaktní údaje).
 3. zároveň podají žádost o kotlíkovou dotaci na Ústecký kraj (i s touto žádostí vypomohou tzv. kotlíkoví specialisté).
 4. v případě splnění požadavků na půjčku/dotaci proběhne vlastní výměna kotle za "nový ekologický zdroj".
 5. následně občan/domácnost obdrží kotlíkovou dotaci od Ústeckého kraje (POZOR: dotace není 100% nákladů na výměnu kotle! Proto kombinace finanční podpory dotace/půjčka).
 6. obdržená kotlíkové dotace od Ústeckého kraje bude zároveň sloužit jako 1. splátka kotlíkové půjčky od statutárního města Ústí nad Labem.
 7. rozdíl v nákladech za výměnu kotle (cca 15 - 20%) následně občan/domácnost splácí městu jako pravidelné splátky bezúročné kotlíkové půjčky (doba splácení až 10 let).

Kdo bude tzv. "kotlíkový specialista"?

 • pracovník města, případně externí dodavatel, kterého město vybere.
 • kotlíkový specialista pomůže občanům/domácnostem s posouzením aktuálního stavu,
 • doporučí vhodné řešení výměny stávajícího kotle,
 • pomůže občanům/domácnostem s administrací žádostí (jak o půjčku města, tak o dotaci Kraje),
 • náklady na tzv. kotlíkového specialistu jsou součástí uznatelných nákladů celého projektu na výměnu kotle (nehradí je občan/domácnost zvlášť).

Důležité informace a termíny:

 • v nejbližších dnech bude občanům města distribuován dotazník, jehož účelem bude zjištění zájmu občanů/domácností o výměnu stávajícího kotle s využitím financování prostřednictvím kotlíkové půjčky od statutárního města Ústí nad Labem.
 • termín odevzdání dotazníků bude do 31. 5. 2019.
 • příjem žádostí o kotlíkovou dotaci Ústeckým krajem bude zahájen 16. 9. 2019.
 • uzavírání smluv o poskytnutí dotace Ústeckým krajem s žadateli bude přibližně od ledna 2020.
 • dokončení výměny kotlů v domácnostech musí být provedeno do 31. 12. 2021.

 


Další informace, včetně kontaktů budeme průběžně doplňovat.