MIMOŘÁDNÁ SITUACE - NEPITNÁ VODA

Upozorňujeme na aktuální MIMOŘÁDNOU SITUACI! Dle zjištění z odebraných vzorku společností SČVK je v ul. TRUHLÁŘOVA NEPITNÁ VODA! Stav trvá až do odvolání. Více informací na níže uvedených odkazech:

OZNÁMENÍ O MIMOŘÁDNÉ SITUACI - nepitná voda v ul. Truhlářova

Mapa zasažené oblasti