Místní poplatek od 1. 1. 2022 - užívání veřejného prostranství

Místní poplatek od 1. 1. 2022 - užívání veřejného prostranství
24.1.2022
Od 1. 1. 2022 se místní poplatek za užívání veř. prostranství plně řídí dle Obecně závazné vyhlášky statutárního města Ústí nad Labem č. 2/2020, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.

Upozorňujeme, že od 01. 01. 2022 se místní poplatek za užívání veřejného prostranství plně řídí dle Obecně závazné vyhlášky statutárního města Ústí nad Labem č. 2/2020, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.

Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru.

Veškeré podklady a informace k podání žádosti o užívání veřejného prostranství a následného ohlášení skutečného stavu užívaní veřejného prostranství ke stanovení místního poplatku naleznete na Formuláře ke stažení | MO Střekov (strekov.cz) v sekci Poplatky, případně na obcan.usti-nad-labem.cz nebo přímo na úřadě ÚMO Střekov.