Místní poplatek od 1. 1. 2022 - užívání veřejného prostranství

Upozorňujeme, že od 01. 01. 2022 se místní poplatek za užívání veřejného prostranství plně řídí dle Obecně závazné vyhlášky statutárního města Ústí nad Labem č. 2/2020, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.

Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru.

Veškeré podklady a informace k podání žádosti o užívání veřejného prostranství a následného ohlášení skutečného stavu užívaní veřejného prostranství ke stanovení místního poplatku naleznete na Formuláře ke stažení | MO Střekov (strekov.cz) v sekci Poplatky, případně na obcan.usti-nad-labem.cz nebo přímo na úřadě ÚMO Střekov.