Schválený rozpočet MO Střekov na rok 2019

Schválený rozpočet MO Střekov na rok 2019
20.12.2018
Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov má schválený rozpočet na rok 2019. Ke schválení došlo na zasedání zastupitelstva MO dne 19. prosince 2018.

Rozpočet byl schválen na zasedání zastupitelstva Městského obvodu ÚL - Střekov dne 19. 12. 2018 usnesením č. 21/2Z/18.

V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, je rozpočet zveřejněn na úřední desce ÚMO Střekov ZDE.

Kompletní tištěná verze rozpočtu je k dispozici k nahlédnutí u vedoucí finančního odboru ÚMO Střekov Ing. Pavlíny Horníkové, kancelář č. 104, 1. patro.