Návrh rozpočtu MO Střekov na rok 2019

K projednání na zasedání zastupitelstva Městského obvodu ÚL - Střekov dne 19. 12. 2018.

Návrh rozpočtu je zveřejněn v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, na úřední desce ÚMO Střekov ZDE.

Kompletní tištěná verze návrhu rozpočtu je k dispozici k nahlédnutí u vedoucí finančního odboru ÚMO Střekov Ing. Pavlíny Horníkové, kancelář č. 104, 1. patro.