Návštěva ministryně a pohled střekovského úřadu na sociální problematiku

16.5.2018

Nově zavedené magistrátní Opatření obecné povahy omezující doplatek na bydlení v lokalitách, kde se vyskytují nežádoucí jevy, se týká i centrálního Střekova. Jde celkem o 11 objektů v ulicích Purkyňova, Dobrovského, Truhlářova, Žukovova a Železničářská. Vlastníci jsou zejména fyzické osoby, které však zde nebydlí (!). Z katastru nemovitostí tak lze zjistit, že mají trvalé bydliště v Praze, Teplicích, Jablonci nad Nisou a Kolíně. Pražských vlastníků je nejvíce.

Městský obvod Střekov zadal zpracování studií veřejných prostranství, které jsou důležité pro rozvoj obvodu. Občané dotazníkovou formou odpovídali, co v místě kde bydlí, postrádají, co jim vadí a co by jim zlepšilo podmínky pro život. Téměř ve všech odpovědích je kritizována skutečnost, že se Střekov postupně stává místem, kde se daří obchodníkům s chudobou. Na úřad bylo doručeno již několik stížností a petic s žádostí o řešení problémů v místech, kde je sociálně slabých osob nejvíce.

Samospráva nemá mnoho přímých nástrojů, jak tento problém řešit. A tak řeší pouze následky tohoto obrovského problému. Omezení doplatků na bydlení není totiž zcela systémové. Tito „podnikatelé“ se tak můžou přesunout do lokalit, kde toto opatření neplatí.

Na řešení sociálních problémů se již vynaložily miliardy korun, výsledky však nejsou nikde vidět. Téměř 30 let se ví, že bobtná problém, před kterým se strkala hlava do písku. Je to zodpovědnost bývalých vlád, které si kupovaly sociální smír na úkor kumulace problému zejména v postiženém pohraničí. Na Střekově k tomu přispěla i nedomyšlená privatizace obecních bytů, které zde nyní naopak zoufale chybí. Peníze z prodejů se vypařily, aniž by z nich byla pořízena smysluplná náhradní investice. Z prodejů bytů se tak například dotoval i provoz úřadu městského obvodu.

Řešením může být jedině pronajímání obecních bytů. Tady musí ale pomoci vláda. V této věci tak starostka Eva Outlá kontaktovala ministryni práce a sociálních věcí paní Jaroslavu Němcovou.

Setkání se odehrálo při příležitosti návštěvy vlády ČR v Ústeckém kraji v pondělí 14. května 2018. V odpoledních hodinách si vládní delegace s premiérem a některými ministry na pozvání přijela prohlédnout tzv. modrou ubytovnu v Purkyňově ulici. Ubytovna praská ve švech. Pětičlenná rodina obývá dvě místnosti se sprchovým koutem bez WC. Za tyto dvě místnosti přitom platí nájem cca 11.000 Kč. Provozovatel tak vydělává na lidské bídě, odnáší to ale místní.

Po prohlídce ubytovny pozvala starostka Outlá paní ministryni na úřad městského obvodu Střekov k prodiskutování možných variant jak řešit tento problém na úrovni místní samosprávy. Paní ministryně následně představila záměr vlády k omezení kritizovaného štědrého sociálního systému hlavně ve prospěch obchodníků s chudobou. Návštěva byla sice velmi rychlá, ale doufáme v další pokračování spolupráce s ministerstvem na řešení této problematiky, která výrazně stěžuje kvalitu života na našem území.