Nový komunitní plán péče

Nový komunitní plán péče
8.4.2022
Město Ústí nad Labem aktualizuje Komunitní plán péče obce s rozšířenou působností na roky 2023–2026. Občany vyzývá k zaslání názorů a připomínek na místní sociální služby.

Současný Komunitní plán péče obce s rozšířenou působností Ústí nad Labem 2018–2021 je strategický dokument města, jehož záměrem je udržení, rozvoj nebo vznik nových sociálních (či souvisejících) služeb a programů. Snahou je, aby vyhovovaly občanům v rámci celého Ústecka a reagovaly na jejich potřeby.

Nový komunitní plán je určen pro následující roky 2023–2026.

Protože je pro tvůrce plánu důležité znát názor občanů, dovolujeme si vás tímto oslovit a požádat o vyplnění tohoto dotazníku. Cílem je nejen zjištění kvality stávajících sociálních služeb poskytovaných v Ústí nad Labem a okolí, ale především zjištění aktuálních potřeb, postřehů a názorů v oblasti podpory péče o občany z různých cílových skupin a v oblasti podpory rodinné politiky zajišťující kvalitu života rodin na Ústecku.

Dotazníkové šetření je zcela anonymní. Formulář dotazníku bude otevřený až do 31. července 2022. Výsledky z tohoto šetření budou důležitými podklady pro vypracování nového komunitního plánu peče.

Město vyzývá, abyste se podělili o své názory, návrhy a připomínky na sociální služby a související aktivity v Ústí nad Labem a v blízkém okolí. Pomůžete tím naplánovat služby tak, aby lépe reagovaly na vaše potřeby či zájmy.

Děkujeme za spolupráci.