Od 1. 6. bude možné vhodit drobné kovy do žlutých kontejnerů

Od 1. 6. bude možné vhodit drobné kovy do žlutých kontejnerů
25.5.2021
Od 1. 6. bude možné vhazovat do žlutých kontejnerů na plast také drobné kovy z domácností, jako např. nápoj. plechovky, konzervy, hliníkové obaly a víčka od mléčných produktů, alobal, kovové zátky, tuby, kanc. sponky a další drobné kovové odpady.

Od 1. 6. bude možné vhazovat drobné kovy do žlutých kontejnerů

Kovové obaly bohužel často končí ve směsném komunálním (zbytkovém) odpadu. Přitom se jedná o snadno recyklovatelný odpad, který stačí pouze odložit na správné místo! Leckde ale není dostatečný prostor na rozšíření sběrných míst o další kontejner, proto jsme se rozhodli pro tzv. vícekomoditní sběr.

V našem městě můžete sbírat kovové obaly společně s plasty. Rozšířený systém sběru komunálních odpadů platí od 1.6.2021.

Jelikož jsou plasty ze žlutých kontejnerů dále ručně dotřiďovány podle barev a materiálů na třídicí lince, je relativně snadné takto dotřiďovat také další druhy odpadu, například kovy, aniž by to způsobilo vážné komplikace.

Tento způsob sběru je nejrozumnějším způsobem, jak snížit produkci směsného komunálního odpadu a efektivně třídit a svážet i drobné kovy z domácností. Díky tomu se šetří prostor pro sběrné místo a také náklady na dopravu.

 

A co vše nově patří do žlutých kontejnerů?

•      sešlápnuté PET lahve

•      obaly od pracích, čistících a kosmetických přípravků

•      kelímky od jogurtů, mléčných výrobků

•      fólie, sáčky, plastové tašky

•      balící fólie od spotřebního zboží

•      obaly od CD disků a další výrobky z plastů

      nápojové plechovky a konzervy

•      hliníkové obaly a alobal

•      hliníková víčka od mléčných produktů

•      kovové zátky, tuby, kancelářské sponky a další drobné kovové odpady

Kovové obaly, stejně jako obaly z plastů, by neměly obsahovat zbytky potravin, nebo jiného biologického materiálu. Jakékoli nadměrné znečištění způsobuje při konečném ručním třídění problémy a komplikuje samotnou recyklaci.

Do žlutých kontejnerů nepatří mastné obaly se zbytky potravin nebo čistících přípravků, obaly od žíravin, barev a jiných nebezpečných látek, podlahové krytiny či novodurové trubky. Nepatří tam také tlakové nádobky od nebezpečných látek.! Ty mohou být navíc nebezpečným odpadem. Nepatří tam ani tzv. těžké kovy, jako jsou například olovo nebo rtuť.

Žluté kontejnery nejsou určeny pro sběr velkých kusů kovů. Ty stále patří do výkupen surovin či na sběrné dvory. Při jejich vhození do kontejneru zaberou uvnitř mnoho místa, zároveň hrozí jeho poškození a také poškození svozové techniky při výsypech těchto nádob.

Více informací se dozvíte na www.samosebou.cz nebo na www.jaktridit.cz.

Má to smysl. Třiďte odpad.