Odvolání místostarosty MO Střekov

23.11.2016

Vážení spoluobčané,

dne 22. listopadu 2016 byl zastupiteli MO Střekov odvolán pan Viktor Malinkovič z funkce místostarosty MO Střekov.

Zároveň byla jmenována Ing. Eva Outlá jako zastupitelka pověřená výkonem pravomoci starosty dle § 103 zák. č. 128/2000 Sb.