Oprava chodníků v MO Střekov

Oprava chodníků v MO Střekov
12.11.2015

Oprava chodníku pod hradem 

Fotografie před zahájenímpři zahájení opravy. Opravy provádí firma VHS (vodohospodářské stavby) a dokončení opravy je předpokládáno v průběhu 14 dnů.


Oprava chodníku v ulici Rubensova 

Fotografie stavu chodníku - před zahájenímpři zahájení opravy. Upozornění na poškozené a rozpadlé pochůzné plochy a rozpadlé obrubníky. Opravné práce byly zahájeny, pokračuje se a už jsou hotovy osazené obruby.


Oprava chodníku na zacházce

 

Fotografie před opravou chodníku a vprůběhu opravy chodníku na zacházce.