Oprava silnice III/25841 v úseku U Krematoria - Kojetice most od 4. 9. 2023

Oprava silnice III/25841 v úseku U Krematoria - Kojetice most od 4. 9. 2023
4.9.2023
V souvislosti s realizací opravy silnice III/25841 v úseku U Krematoria - Kojetice most upozorňujeme na úplnou uzavírkou komunikace. Oprava proběhne ve třech etapách.

Práce budou prováděny v době od 8:00 do 17:45 hodin (mimo tuto dobu bude komunikace průjezdná) v následujících termínech:

I.   4.9. - 10.9.   včetně soboty a neděle

II.  18.9. - 24.9.  včetně soboty a neděle

III. 25.9. - 1.10.  včetně soboty a neděle

Dopravní obsluha autobusy DPMUL pro dopravu dětí do školy a ze školy bude zajištěna i při realizaci prací součinností se zhotovitelem stavby. Úplné vyloučení dopravy včetně autobusů bude při pokládce povrchů v dotčeném úseku vždy v sobotu a v neděli zase v době 8:00 - 17:45 hodin.

Bližší informace k uzavírkám a autobusové dopravě najdete zde.

Mapa opravy silnice III-25841 v úseku U Krematoria - Kojetice