Oslava Zlaté svatby

  „Když se dva lidé mají rádi, když milují se, jsou si vším….“
U příležitosti významného výročí „Zlaté svatby“ manželům Evě a Bohumilovi Weberovým
s úctou popřál do dalších společných let životem hodně zdraví, pohody a spokojenosti
místostarosta MO Střekov Viktor Malinkovič